Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Oberrhein (FR-DE-CH)

Piiriülese partnerluse nimetus
Oberrhein (FR-DE-CH)
Veebisait
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Hõlmatud piirkonnad
Seltsing hõlmab Alsace’i, osa Baden Wurttembergist ja üht Rhineland Palatinate’i osa. Vaatlejastaatuses on seltsinguga ühinenud kolm Kirde-Šveitsi kantonit.
Lühikirjeldus
Seltsing sai alguse 1999. aastal ja selle peamised eesmärgid on regiooni piiriüleste töötajate liikuvuse soodustamine, seda takistavate asjaolude vähendamine ning- elu- ja töötingimusi tutvustavate teabeteenistuste asutamine töölistele mõlemal pool piiri.
Seltsingu tegevusalad on järgmised:
- teabe kogumine:
- piiriülese tööturu kohta (tehakse kindlaks need elualad, kus vabasid töökohti on nõudlusest oluliselt vähem või rohkem. See hõlmab ka vajaduste erinevuse kindlakstegemist kahel pool piiri):
- olemasolevate liikuvust takistavate asjaolude kohta ning nende vähendamise või kõrvaldamise meetmete kohta,
- jagatakse piiriülestele töötajatele teavet elu- ja töötingimuste ning regioonis kehtivate seaduste kohta (maksud, pensionid, sotsiaalkindlustus…),
- töövahendustalituste, sotsiaalpartnerite vahendusel levitatakse teavet vabade töökohtade ning koolitusega seotud võimaluste kohta, piiriüleses regioonis,
- veebisaidi loomine koos andmebaasiga, kus sisaldub teave praktikavõimaluste kohta piiriülese regiooni firmades,
- kutseõppe edendamine piiriüleses regioonis,
- uute kutseõppevõimaluste loomine kogu regioonis, et leevendada oskuste puudujääke konkreetsetes sektorites ja teatavatel aladel,
- foorumi loomine sotsiaalpartnerite vaheliseks dialoogiks.
Partnerid

- Tööandjate organisatsioonid Alsace’is (Medef Alsace), Baden Wurttemburgis (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) ja Rhineland Palatinate’is (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
- Regioonidevahelised ametiühingunõukogud (CSI Dreiländereck and CSI Euregio).
- Riigi kohalikud töövahendustalitused (ANPE Alsace and Bundesanstalt für Arbeit).
- Baden Wurttembergi, Rhineland Palatinate’i ja Alsace’i kohalikud valitsusasutused.
Koordinaator
Laura Maillard
Aadress: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 941-1271
Meiliaadress: laura.maillard@eures-t.eu