Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Piiriülese partnerluse nimetus
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Veebisait
http://www.eures-crossborder.org
Hõlmatud piirkonnad

Partnerlus hõlmab kogu Põhja-Iirimaad ning Iiri Vabariigi piiriäärseid maakondi (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo ja Leitrim).

Lühikirjeldus

EURESe (Euroopa tööhõivetalituse) piiriülene partnerlus loodi selleks, et olla abiks nendele, kes soovivad iga päev või iga nädal üle riigipiiri tööle reisida. Selleks üritab EURESe piiriülene partnerlus ületada vähemalt mõned takistused, millega inimesed kokku puutuvad.
Eelkõige lahendab EURESe piiriülene partnerlus infolünki, näiteks kui tööotsijad ei tea, millised on töö‑ ja koolitusvõimalused teiselpool piiri, milline on maksusüsteem või kuidas võib teiselpool piiri tööleasumine mõjutada sotsiaalseid tagatisi.
Lisaks on partnerluse eesmärk abistada tööandjaid, pakkudes neile teavet suurema hulga tööjõu kohta, s.t tööotsijate kohta, kes elavad teiselpool piiri. Tööandjatele on kättesaadavad nõuanded mitmete küsimuste kohta, mis on seotud teiselpool piiri elavate inimeste töölevõtmisega.

Partnerid

Partnerid (alfabeetilises järjestuses):

  • Sotsiaalkaitse ministeerium
  • Confederation of British Industry – CBI (Briti tööstuskonföderatsioon)
  • Department for Employment and Learning – DEL (Põhja-Iirimaa koolitus‑ ja töövahendusbüroo)
  • Dundalk Chamber of Commerce (Dundalki kaubanduskoda)
  • Irish Business and Employers Confederation – IBEC (Iiri ettevõtlus- ja tööandjate konföderatsioon)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Iirimaa ametiühingute kongress)
  • Londonderry Chamber of Commerce (Londonerry kaubanduskoda)
Koordinaator
Dympna Boyle
Aadress: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefon: +353 429392671
Meiliaadress: dympna.boyle@welfare.ie