Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Piiriülese partnerluse nimetus
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Veebisait
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Hõlmatud piirkonnad

Piiriülene ala hõlmab järgmisi piirkondi: Ourense ja Pontevedra (Galicia, Hispaania) ning Minho-Lima, Cávadot, Ave ja Tâmega (Põhja-Portugal).

Lühikirjeldus

Piiriülene partnerlus loodi 1997. aastal. See hõlmab mitmesuguseid kavasid, mis lihtsustavad töötajate ning tööandjate piiriülest liikuvust Galicias ja Põhja-Portugalis, muutes selle geograafilise ala ühtseks tööturuks.

Piiriülese partnerluse raames on tehtud järgmist:
- võrgustiku “Conselleiros EURES” (EURESe nõustajad) loomine, kuhu on kaasatud mitme partnerorganisatsiooni (Xunta de Galicia, IEFP, Universidade de Vigo, ACISAT
– vt allpool) piiriülese ja riikidevahelise liikumise eksperdid, kes pakuvad Galicia ja Põhja-Portugali piirialade tööotsijaile, töötajaile ja tööandjaile värbamisteenuseid, teavet ja nõuandeid;
- dokumentide ja teabe koostamine piiriülese liikuvuse eriküsimuste kohta (sotsiaalkindlustus, maksud, tööpuudus, ametialase kvalifikatsiooni tunnustamine, oma ettevõtte loomine jms);
- seminaride ja konverentside korraldamine piiriülesesse ettevõtlusse kaasatud töötajate ja tööandjate õiguste ja kohustuste kohta;
- piiriülesel alal töötuile kutsekoolituskursuste korraldamine;
- andmeanalüüs piiriülese tööturu, töötajate liikumisvoogude ja liikumist takistavate asjaolude kohta;
- alaliste töörühmade loomine, kuhu kuuluvad ametiisikud ja eksperdid sellistest asutustest nagu sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon ja Hacienda de Galicia y Portugal (Galicia ja Portugali finantsamet), kes tegelevad liikuvust takistavate asjaoludega ning kohaldavad takistuste eemaldamiseks vajalikke meetmeid.

Dokumendid, uuringud ja muu teave, sealhulgas läbiviidud uuringud, on saadaval partnerorganisatsioonide kontorites, ülaltoodud veebilehel ja CD-ROMil.

Partnerid

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) (Portugali riiklik tööhõivetalitus)
- Xunta de Galicia (Galicia autonoomne valitsus)
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) (Hispaania riiklik tööhõiveamet)
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal (Galicia ja Põhja-Portugali regioonidevaheline ametiühingunõukogu):
- Unión General de Trabajadores de Galicia (Galicia töötajate üldametiühing)
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia (Galicia tööjate riiklik ametiühingute liit)
- União Geral de Trabalhadores de Portugal (Portugali töötajate üldametiühing)
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses (Portugali töötajate ametiühingute keskliit)
- Associação Industrial do Minho (Minho tööstusettevõtete assotsiatsioon)
- Associação Empresarial de Viana do Castelo (Viana do Castelo ettevõtete assotsiatsioon)
- União Empresarial do Vale do Minho (Vale do Minho ettevõtete liit)
- Associação Empresarial do Alto Tâmega (Alto Tâmega ettevõtete assotsiatsioon)
- Confederación de Empresários de Galicia (Galicia tööandjate konföderatsioon)
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho (Vale do Minho omavalitsuste assotsiatsioon)
- Comunidade Urbana VALIMAR (VALIMARi linnavalitsus)
- Federación Galega de Municipios e Provincias (Galicia omavalitsuste ja provintside föderatsioon)
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (Galicia ja Põhja-Portugali tööhõive assotsiatsioon):
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Põhja regionaalarengu ja koordinatsiooni komisjon)
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia (Galicia autonoomse valitsuse välisküsimuste üldsekretariaat)
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Põhja regionaalarengu ja koordinatsiooni komisjon)
- Universidade de Vigo (Vigo ülikool)
- Universidade de Minho (Minho ülikool)

Koordinaator
Teresa Gonzàlez Ventin
Aadress: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefon: +351.251.82.61.05
Faks: +351.251.82.61.04
Meiliaadress: teresa.ventin@iefp.pt