Η επικαιρότητα στη διαδικτυακή πύλη

EURES και γερμανικές ΜΚΟ: μια ιδιαίτερη σχέση

Στις περισσότερες χώρες του ΕΟΧ οι σύμβουλοι EURES υπάγονται στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ). Στη Γερμανία, ωστόσο, ορισμένοι εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Η SabinaHoffmann, σύμβουλος EURES η οποία εργάζεται στην υπηρεσία αρωγής της καθολικής εκκλησίας Raphaels-Werk, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μοναδική αυτή σχέση.  
 
Ως ΜΚΟ που συνεργάζεται με το EURES, τι είδους συμβουλές παρέχετε; 
Sabina Hoffmann (SH): Όπως ισχύει για όλους τους συμβούλους EURES, παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλές σχετικά με κάθε πτυχή που άπτεται της ελεύθερης κυκλοφορίας όπως, για παράδειγμα, θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τις συντάξεις, την αναζήτηση στέγης, τη διασυνοριακή εργασία και ούτω καθεξής. Πρόσφατα βοήθησα έναν Κύπριο που κατοικούσε στη Γερμανία επί 23 έτη να αναιρέσει απόφαση που απέρριπτε το αίτημά του για χορήγηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής. Χωρίς τη βοήθεια του EURES Γερμανίας ο άνθρωπος αυτός δεν θα γνώριζε τα δικαιώματά του και συνεπώς δεν θα είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
 
Στις υπηρεσίες σας προσφεύγουν και εργοδότες;
SH: Ακόμη και οι εργοδότες έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να μας υποβάλουν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τα όσα προβλέπουν, για παράδειγμα, οι κανονισμοί κοινωνικής ασφάλισης αναφορικά με την αποστολή ενός υπαλλήλου σε άλλη χώρα.
Κάνω αυτήν την δουλειά εδώ και 25 χρόνια αλλά παρόλ’ αυτά εξακολουθώ να μαθαίνω πράγματα. Πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία όσον αφορά τη φορολογία και την απασχόληση καθώς και σχετικά με τις αλλαγές στους κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Τι είναι η Raphaels-Werk και ποιο είναι το έργο της;
SH: Η Raphaels-Werk είναι μια ανεξάρτητη ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1871 από γερμανούς καθολικούς επισκόπους προκειμένου να παρέχει προστασία στους μετανάστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αναχώρησή τους από τη Γερμανία. Παρέχουμε σε γερμανούς πολίτες, υπηκόους άλλων χωρών, πρόσφυγες και ζευγάρια διαφορετικής εθνικότητας επαγγελματικές και αντικειμενικές συμβουλές και, πάνω από όλα, τους ακούμε με προσοχή και με υπομονή, προκειμένου να διακρίνουμε τις βαθύτερες ανησυχίες και τα προβλήματά τους.
 
Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη σε εργαζόμενους, το EURES Γερμανίας αποφάσισε πρόσφατα να διαθέσει περισσότερους πόρους ώστε να βοηθήσει τους γερμανούς εργοδότες να αναζητήσουν εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Πώς συνδέεται το έργο της Raphaels-Werk με αυτήν την πρωτοβουλία;
SH: Από τότε που ενταχθήκαμε στο EURES το 1993, το πεδίο δραστηριοτήτων μας έχει διευρυνθεί προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις ειδικές συμβουλές στους πολίτες της ΕΕ που αναζητούν εργασία στην Ευρώπη αλλά και σε όσους ζουν ήδη στη Γερμανία. Το 2011 λάβαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ερωτημάτων από άτομα που αναζητούν εργασία στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Στις περιπτώσεις όπου εργοδότες και εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, τους παραπέμπουμε στο Διεθνές γραφείο εύρεσης εργασίας (ZAV) της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης της Γερμανίας.
 
Διαβάστε περισσότερα:
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ZentraleAuslands- undFachvermittlung (ZAV) και την Πύλη ευρέσεως εργασίας του Bundesagentur (BA) fürArbeit(Ομοσπονδιακό γραφείο απασχόλησης)
 
Αναζητήστε έναν Σύμβουλο EURES
 
Αναζητήστε ημερίδες εργασίας στο πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES
 
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της πύλης για την Επαγγελματική Κινητικότητα του EURES.
 
Αναζητήστε εργασία στη βάση αναζήτησης εργασίας EURES
 
Αναζητήστε ειδικευμένους υπαλλήλους στη βάση βιογραφικών EURES
 
Μάθετε τι μπορεί να κάνει το EURES για τους εργοδότες

« Επιστροφή