Η επικαιρότητα στη διαδικτυακή πύλη

Αναγνώριση προσόντων στην Ευρώπη

Μόλις τελειώσατε τις σπουδές σας και αναζητάτε εργασία σε άλλο μέρος της Ευρώπης; Έχετε εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα και επιθυμείτε να μετακινηθείτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Γνωρίζετε με ποιον τρόπο θα διασφαλίσετε την αναγνώριση των ακαδημαϊκών σας προσόντων; Το δίκτυο NARICμπορεί να σας βοηθήσει.
    
 
Το δίκτυο NARIC (NationalAcademicRecognitionInformationCentres - Εθνικά κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων) συμπληρώνει το έργο του EURES, παρέχοντας βοήθεια στους πολίτες της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας προκειμένου να επιτύχουν την αναγνώριση των προσόντων τους στις συγκεκριμένες χώρες και πέραν αυτών. Τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να αξιολογηθούν με βάση τη βάση δεδομένων για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Εξάλλου, ορισμένα κέντρα NARIC μπορούν επίσης να παράσχουν συμβουλές σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση.
 
Πότε πρέπει να έρθω σε επαφή με ένα κέντρο NARIC;
Κατά την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, ο πιθανός εργοδότης μπορεί να ζητήσει απόδειξη των ακαδημαϊκών σας προσόντων, ιδίως στα πλέον εξειδικευμένα επαγγέλματα, όπως είναι η διδασκαλία, η λογιστική και η ιατρική. Το να γνωρίζετε την αντιστοιχία των προσόντων σας στην χώρα όπου υποβάλετε την αίτησή σας μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά στην ανεύρεση εργασίας. Συνεπώς, το κέντρο NARIC είναι το πρώτο μέρος όπου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες.
 
Τι είδους υπηρεσίες προσφέρουν τα κέντρα NARIC;
Εκτός από την παροχή συμβουλών σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ορισμένα κέντρα NARIC προσφέρουν πλήθος υπηρεσιών, όπως πληροφορίες για την αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το κέντρο NARIC του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, παρέχει υπηρεσία ελέγχου της συμβατότητας των προσόντων. Έναντι αντιτίμου*, οι ιδιώτες ή οι οργανισμοί (περιλαμβανομένων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπηρεσιών εξεύρεσης προσωπικού ή υπηρεσιών απασχόλησης και κρατικών υπηρεσιών) μπορούν να ζητήσουν «Επιστολή αντιστοιχίας επαγγελματικών προσόντων», «Εκθέσεις σταδιοδρομίας» ή ακόμα και αξιολόγηση των γνώσεων στην αγγλική γλώσσα.
 
 
Πόσοςχρόνοςαπαιτείται;
Η αναγνώριση των προσόντων σας είναι χρονοβόρα διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθούν έως και πέντε μήνες για τη λήψη απόφασης. 
Υπάρχουν κέντρα NARIC σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το είδος και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν ποικίλλει και, επομένως, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με κάποιο κέντρο στη χώρα σας ή στην χώρα όπου επιθυμείτε να μεταβείτε προκειμένου να ενημερωθείτε.
 
Διαβάστεπερισσότερα:
* Κατά την επικοινωνία σας με το εκάστοτε Κέντρο NARIC ελέγχετε τις τιμές δεδομένου ότι ποικίλλουν ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία.
 
Βρείτε το Κέντρο NARIC που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλικ στις σελίδες των χωρών.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στην δικτυακή πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα.
 
Αναζητήστε θέσεις εργασίας στη Βάση δεδομένων θέσεων εργασίας του EURES

« Επιστροφή