Η επικαιρότητα στη διαδικτυακή πύλη

Η Youth@work περιοδεύει στην Ευρώπη

Η δράση της Youth@Work ξεκίνησε στις 29 Απριλίου 2011, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ημερίδας εργασίας για τους νέους που διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). Η δράση Youth@Work θα φέρει σε επαφή νέους ανθρώπους με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Αμφότεροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως κινητήριοι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης.
   
Ένας στους πέντε ευρωπαίους νέους αδυνατεί επί του παρόντος να βρει εργασία. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός της τεράστιας απώλειας ανθρώπινου ταλέντου και δυναμικού που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο της ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Οι νέοι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία, το οποίο σημαίνει ότι συχνά διαθέτουν καινοτόμες ιδέες και ενέργεια από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι εργοδότες.  
 
Η πρωτοβουλία Youth@Work έχει στόχο να ενισχύσει τη ζήτηση νέων υπαλλήλων από τις ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, να προωθήσει την εργασία σε ΜΜΕ ως αφετηρία για νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες.
 
Η εκστρατεία Youth@Work θα αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών ημερίδων εργασίας από τον Μάιο του 2011 έως τον Μάιο του 2012. Οι συμμετέχοντες στις Ημερίδες εργασίας μπορούν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις με θέμα τη δικτύωση, την καθοδήγηση και την πρόσληψη. Το δίκτυο EURES, διαδραματίζοντας ρόλο μεσολαβητή που παρέχει πληροφορίες και συμβουλές τόσο σε εργοδότες όσο και σε νέους, καθότι υπάγεται στην εθνική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (PES), θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία της εκστρατείας. 
 
Το EURES διοργανώνει περίπου 100 Ημερίδες εργασίας ετησίως στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των Ημερίδων το EURES παρέχει υπηρεσίες ανεύρεσης κατάλληλων θέσεων εργασίας για άτομα που αναζητούν εργασία αλλά και για εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, μέσω της βοήθειας και των συμβουλών που παρέχει προσφέρει τη συνδρομή του καθόλη τη διαδικασία της μετακίνησης.
 
Διαβάστε περισσότερα:
 
Αναζήτηση Ευρωπαϊκών ημερίδων εργασίας στο πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES
 
Σχετικά με την ευρωπαϊκή ημερίδα εργασίας στη Βουδαπέστη 29 Απριλίου 2011 – για τους επισκέπτες
 
Σχετικά με την ευρωπαϊκή ημερίδα εργασίας στη Βουδαπέστη 29 Απριλίου 2011 – για τους εκθέτες

« Επιστροφή