Η επικαιρότητα στη διαδικτυακή πύλη


Άλογο ζητεί ιπποκόμο

Οι ιπποδρομίες ανέκαθεν ήταν σημαντικό κομμάτι της ιρλανδικής κουλτούρας, και με την εξαιρετική οικονομική άνθηση που σημείωσε η ιρλανδική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αποτελούν πλέον μείζονα τομέα συγκέντρωσης επενδύσεων. Τα νέα είναι πολύ καλά για τον τομέα των ιπποδρομιών, αν εξαιρέσουμε βέβαια το γεγονός ότι από την ταχεία ανάπτυξη που σημειώθηκε στον κλάδο προέκυψε ένα νέο πρόβλημα: η ανεύρεση κατάλληλων υπαλλήλων για όλες αυτές τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν.

Κατά το παρελθόν, οι ελλείψεις σε προσωπικό καλύπτονταν από ασιάτες και ουκρανούς εργαζόμενους. «Ο Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) (Σύλλογος εκπαιδευτών ιπποδρομιών της Ιρλανδίας) συνεργάστηκε συχνά στο παρελθόν με διάφορες ασιατικές χώρες», αναφέρει ο Tom McEnroe, σύμβουλος EURES στην Ιρλανδία, ο οποίος έχει δουλέψει για τον κλάδο των ιπποδρομιών στο πλαίσιο της αναζήτησης υπαλλήλων υψηλής εξειδίκευσης. «Η συνεργασία αυτή εξηγείται από την υψηλή ποιότητα σχολών εκπαίδευσης και τη μεγάλη προσφορά των χωρών αυτών σε εργαζόμενους του συγκεκριμένου τομέα».

Ωστόσο, πολύ γρήγορα έγιναν αντιληπτά τα οφέλη που θα είχε μια γεωγραφικά εγγύτερη συνεργασία. Όχι μόνο ήταν δυνατή η ανεύρεση (και η ενίσχυση) κατάρτισης εφάμιλλης ποιότητας στην ΕΕ αλλά, επιπλέον, η ευκολία μετάβασης από μια χώρα της ΕΕ στην άλλη επιτρέπει στα μέλη του κλάδου αφενός ευκολότερη παρακολούθηση της άκρως ειδικευμένης κατάρτισης που απαιτείται και αφετέρου ευκολότερη μετακίνηση των φορέων κατάρτισης, των υπαλλήλων και των πόρων. Ως εκ τούτου, ο κλάδος των ιπποδρομιών της Ιρλανδίας αποφάσισε να αναζητήσει και να συνάψει εταιρικές σχέσεις που θα μπορούσαν να βασιστούν στις υποδομές εκπαίδευσης που υπάρχουν ήδη διαθέσιμες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κλάδος απευθύνθηκε στην Irish National Training and Employment Authority (FÁS) (Εθνική αρχή κατάρτισης και απασχόλησης της Ιρλανδίας) και τέλος στη EURES. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται ο Tom McEnroe, ο οποίος συνέβαλε στον εντοπισμό πέντε κρατών μελών με έντονα ανεπτυγμένη τη βιομηχανία των ιπποδρομιών: της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Μια δοκιμή η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία αποδείχθηκε επιτυχής και κάλυψε ορισμένες από τις ελλείψεις σε προσωπικό (ιπποκόμους, για παράδειγμα). Ωστόσο, δυσκολίες εξακολουθούσαν να υφίστανται στην ανεύρεση, άλλων, σημαντικότατων ειδικοτήτων όπως οι ιππείς και οι τζόκεϊ. Συνεπώς, το έργο της αναζήτησης μετακινήθηκε και επικεντρώθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία, το Μάιο του 2007, και εν συνεχεία στη Σλοβακία το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Οι αρμόδιοι προσλήψεων από τις ενώσεις Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) και Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) (Σύλλογος εκτροφέων καθαρόαιμων της Ιρλανδίας), καθώς και οι σύμβουλοι του γραφείου EURES Ιρλανδίας εξεπλάγησαν ευχάριστα όταν ανακάλυψαν, τόσο στην Τσεχική Δημοκρατία όσο και στη Σλοβακία, μια καλώς οργανωμένη υποδομή που μπορούσε να χρησιμεύσει για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού που απαιτείται για τη βιομηχανία ιπποδρομιών της Ιρλανδίας. Αρκετές ήταν οι σχολές και τα ινστιτούτα κατάρτισης στις χώρες αυτές που εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία με την πύλη EURES στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στις σχολές αυτές θα αυξηθεί εάν η βιομηχανία ιπποδρομιών της Ιρλανδίας μπορέσει να τους εγγυηθεί θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, σχολές στην Μπρατισλάβα και την Πράγα σχεδιάζουν να προσφέρουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας και δυνατότητες επαγγελματικής άσκησης στην Ιρλανδία για τελειόφοιτους φοιτητές, τα οποία θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων τους για την προσέλκυση φοιτητών. Επιπλέον, οι σύλλογοι Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) και Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) θα παραχωρήσουν στις σχολές αυτές άλογα από την Ιρλανδία, ούτως ώστε οι μελλοντικοί ιπποκόμοι να είναι σε θέση να ξεκινήσουν ήδη να εξασκούνται και να εξοικειώνονται μαζί τους προτού ακόμη μεταβούν στην Ιρλανδία.

Το σχέδιο πρόσληψης της βιομηχανίας ιπποδρομιών της Ιρλανδίας σύντομα θα «ταξιδέψει» στην Ουγγαρία και την Αυστρία και εν συνεχεία θα επιστρέψει στις νότιες περιφέρειες της Πολωνίας. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία αμφιβολία ότι η μελλοντική επιτυχία του σχεδίου αυτού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αυξημένη συνεργασία με σχολεία, σχολές και συλλόγους σε ακόμη περισσότερες χώρες.

« Επιστροφή