Fri bevægelighed : Rumænien

Information om de overgangsbestemmelser, der gælder for den frie bevægelighed af arbejdstagere fra, til og mellem de nye medlemsstater

Europa-Kommissionen:

I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes (EØS) 1 medlemslande er arbejdstagernes frie bevægelighed en grundlæggende rettighed, der gør det muligt for en statsborger fra et EØS-medlemsland at arbejde et i andet EØS-medlemsland på samme vilkår, som medlemslandets egne statsborgere.

Der kan i en overgangsperiode på op til syv år efter Kroatiens tiltrædelse den 1. juli 2013 anvendes særlige bestemmelser, der begrænser den frie bevægelighed for arbejdstagere fra og til Kroatien.

Disse restriktioner vedrører kun den frie bevægelighed med henblik på udøvelse af erhvervsaktivitet og kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.

Vælg et land i listen nedenfor og find ud af, hvilke bestemmelser, der gælder i det pågældende land for arbejdssøgende fra andre medlemsstater.Har du brug for hjælp?  
Har du brug for hjælp?