Nyheder på portalen

Unge europæere ønsker at arbejde i udlandet

Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse ønsker 53 % af de unge i Europa at arbejde i et andet europæisk land. Men kun 3 % af den europæiske arbejdsstyrke bor uden for deres hjemland.    
 
Den seneste Eurobarometerundersøgelse blev offentliggjort i maj 2011 som led i Europa-Kommissionens flagskib “Unge på vej”, et initiativ med sigte på at forbedre unges jobudsigter ved at tilskynde til mobilitet via uddannelse.
 
Der blev gennemført over 57 000 interview blandt unge i alderen 15-35. Alle 27 EU-medlemsstater var repræsenteret i den af Europa-Kommissionen bebudede undersøgelse såvel som Norge, Island, Kroatien og Tyrkiet.
 
I undersøgelsen blev de unge blandt andet spurgt om deres ønske om at arbejde i udlandet, og det generelle resultat viste, at der var et beskedent flertal, som ønskede at flytte til et andet europæisk land. I Island udtrykte 84 % af respondenterne interesse for at flytte, efterfulgt af Sverige (76 %), Bulgarien (74 %), Rumænien (73 %) og Finland (71 %).
 
Det forhold, at godt halvdelen af de adspurgte unge er villige til at flytte for at få et arbejde, er positive nyheder for det europæiske arbejdsmarked, især da ungdomsmobilitet betragtes som en måde, hvorpå man kan nedbringe arbejdsløsheden og styrke den økonomiske vækst.
 
Men på trods af, er der er mange, som er interesseret i at flytte til et andet land i Europa, er det skuffende, hvor få unge, som benytter sig heraf i praksis. Som det fremgår af undersøgelsen er det kun en ud af syv (14 %) af de unge europæere, som faktisk har været i udlandet med henblik på almen eller erhvervsmæssig uddannelse.
 
Selv om respondenterne gav forskellige grunde til, at de var forhindrede i at flytte til et andet land i Europa, var der to svar, som gik igen. En fjerdedel
(25 %) angav familieforpligtelser såsom børn eller ansvar for andre familiemedlemmer som årsag. En tredjedel af respondenterne (33 %) anførte manglende finansieringsmidler som en vigtig årsag til, at de ikke kunne flytte. Dette gjaldt navnlig størstedelen af respondenterne fra Rumænien (51 %), Ungarn, Kroatien og Bulgarien (alle 55 %).
 
 
Læs mere:
 
Find ud af mere om Unge på vej
Læs hele Eurobarometerundersøgelsen

« Tilbage