Nyheder på portalen


Dine EURES-vejledere: skyr ingen midler for at møde arbejdsgiverne!

Hvert år i juni afholdes der i Odense midt i Danmark et dyrskue med deltagelse af landmænd og arbejdstagere inden for landbrugssektoren fra viden om. Jørgen Uldall-Ekman, som har været EURES-rådgiver i Odense siden 1993, mente, at dette ville være en god anledning til at gøre en indsats over for arbejdsgiverne og strø tanken om at ansætte faglærte arbejdstagere fra udlandet.

De danske landbrugsarbejdsgivere har ofte behov for op til 200 sæsonarbejdere, og EURES kan hjælpe, ikke alene ved at sætte arbejdsgivere og potentielle arbejdstagere i kontakt med hinanden, men også ved at besvare praktiske spørgsmål. På trods af den nuværende finansielle krise forblev antallet af ledige stillinger uændret inden for den danske landbrugssektor som i de øvrige år. EURES-rådgiverne i regionen ville dog forsøge noget nyt og besluttede at deltage i det fynske dyrskue, forklarede Jørgen Uldall-Ekman.
‘Dyrskuet varede i tre dage og tiltrak ca. 70 000 besøgende i alt – alene 32 000 om lørdagen’.

Dette var derfor en stor anledning for EURES-rådgiverne til at møde nye arbejdsgivere og drøfte tanken om at ansætte arbejdstagere fra rundt om i Europa med dem. ‘Vi regnede med, at en ko ville tiltrække sig deres opmærksomhed! Først ville vi have en rigtig ko, som vi kunne male’, siger Jørgen Uldall-Ekman, ‘men det viste sig at være svært at bringe i stand. Så efter en søgning på internettet fandt vi den perfekte ko, som var fremstillet i Østrig, men placeret i Middelfart 50 km fra Odense. Den var lavet af glasfiber. Alle troede, jeg var tosset’. Jørgen Uldall-Ekman og en EURES-rådgiverkollega tog til Middelfart med en campingvogn, som de var sikre på kunne transportere koen tilbage til Odense. ‘Koen var en cm for stor til campingvognen! Så vi var nødt til at leje en trailer og trække den tilbage til Odense med koen på. Vi kørte meget langsomt på motorvejen, så koen fik en masse opmærksomhed!’

Hjemme i Odense viste koen sig at være nøjagtig lige så populær, som vi havde håbet. De dækkede den til med et særligt tæppe fremstillet i anledning af EURES’ 15-års jubilæum, og en lokal bager gav dem småkager med det samme 15-års EURES-jubilæumslogo, som blev uddelt til pressen, der deltog i arrangementet.

Dyrskuet var en succes for EURES – der blev indgået ca. 25 nye arbejdsgiverkontrakter, hvilket foranledigede samme antal ledige stillinger, og denne indsats blev omtalt i et blad specialiseret inden for landbrugssektoren. Dyrskuet gav også EURES-vejlederne mulighed for at få talt med landmænd, som de ikke havde set i lang tid – arbejdsgivere, som tidligere havde draget fordel af EURES' serviceydelser.

Danske EURES-vejledere er ikke alene aktive, når det drejer sig om at møde nye arbejdsgivere – de tilskynder også gerne arbejdstagere fra hele Europa til at komme til Danmark og få sæsonarbejde. Webstedet sæsonarbejde i Danmark, www.seasonalwork.dk, er et sted for jobsøgende, hvor de kan gennemse mulighederne i Danmark og uploade et cv. Det gør også livet nemmere for arbejdsgiverne på den måde, at kontrakterne kan sendes direkte fra webstedet – faktisk tager webstedet sig af hele ansættelsesprocessen. Siden den 1. januar i år har webstedet tiltrukket 22 000 onlineansøgninger. Webstedet viser også statistikker, så rådgiverne kan se, hvor størstedelen af ansøgningerne kommer fra – Danmark er tilsyneladende særligt populær blandt franske, spanske og italienske arbejdstagere.

Endvidere kører de danske EURES-vejledere en særlig kampagne målrettet mod arbejdsgiverne, hvilket indebærer, at de bringer grupper til jobmesser rundt om i Europa med sigte på at tilskynde dem til at ansætte fra udlandet. Jørgen Uldall-Ekman siger, at det er meget vigtigt for ham og hans EURES-rådgiverkollegaer at bevare et sæt samarbejde med arbejdsgiverne. ‘Vi ønsker at få faglærte personer til Danmark og tilskynde arbejdsgiverne til at ansætte fra udlandet’, forklarede han. Det er yderst vigtigt for EURES-netværket at oprette og fastholde arbejdsgiverkontakter, og viljen blandt mange vejledere til at være kreative og give sig i kast med noget nyt, som rækker ud over de normale kontaktkanaler, er bevis på deres engagement.

Og hvad skete der så med koen? Den er nu tilbage og nyder de grønne marker ved Middelfart, men det forventes, at den vender tilbage til næste års dyrskue i Odense.

« Tilbage