Fokus på...

Grænseoverskridende partnerskab bærer frugt

I Danmark er efterspørgslen efter sygeplejersker faldet gennem den seneste tid, men et grænseoverskridende samarbejde med Sverige har åbnet muligheder på den anden side af grænsen.
 
Godt nok ligger København og Malmø i hvert sit land, men byerne er kun adskilt af et snævert sund og er forbundet via Øresundsbroen. Turen tager under 30 minutter, og mange mennesker pendler hver dag med bil eller tog mellem de to lande.
 
"Broen" (på svensk "Bron") er en populær skandinavisk krimiserie på tv. Frem for at danne kulisse for et grænseoverskridende tv-program var broen dog denne gang baggrund for et samarbejde mellem EURES Danmark og EURES Sverige. "Vi har på begge sider af Øresund identificeret tre områder, hvor der er behov for en ekstra indsats, og et af dem er, at der i Sverige er mangel på sygeplejersker, mens vi i Danmark har stor arbejdsløshed blandt sygeplejersker," siger Karin Olsen fra EURES Danmark.
 
I Øresundsregionen er der på begge sider af sundet problemer med ungdomsarbejdsløshed og mangel på it-specialister. Begge dele er - ligesom skævfordelingen af sygeplejersker - problemer, som EURES ofte kan konstatere.
 
Arbejdsløshedstallene i Danmark er mere end fordoblet i løbet af det seneste år, mens situationen i Sverige er forholdsvis stabil.* EURES Danmark banede vejen for et samarbejde mellem Jordemoderforeningen i Danmark og Skånes universitetshospital (Skånes Universitetssjukhus) i Sverige. I København blev der afholdt flere netværksarrangementer for sygeplejersker og seks medicinalvirksomheder - det første på et jobcenter og det andet på et hotel. Der blev også holdt informationsmøder for 15-20 sygeplejersker ad gangen.
 
Disse rekrutteringsarrangementer har vist sig at være populære, og adskillige sygeplejersker har fundet arbejde ad den vej. "På et informationsmøde på hospitalet i Skåne for 87 sygeplejersker og jordemødre blev 14 tilbudt et job med det samme," slutter Karin.
 
Læs mere:
 
*Monthly Labour Market Factsheet (månedligt faktablad om arbejdsmarkedet)
 
 
 
Læs mere om leve- og arbejdsvilkårene i forskellige europæiske lande på EURES-portalen for jobmobilitet
 
Led efter et job i EURES-jobdatabasen
 
Find ud af, hvad EURES kan gøre for arbejdsgivere

 

Senest redigeret: 11/2012


ansvarsfraskrivelse
Artiklerne "Fokus på…" skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.