Fokus på...

“Youth on the Move”-arrangement i Spanien – Hvor skal du hen næste gang?

Der er mange muligheder for at bo, arbejde og studere i andre europæiske lande. Dette var det centrale budskab på et arrangement i Zaragoza i Spanien, som tog sigte på at fremme de unges mobilitet i Europa.
 
Europa-Kommissionens flagskibsinitiativ “Youth on the move” har til formål at hjælpe unge med at opnå den viden, de kvalifikationer og den erfaring, som er nødvendig for at kunne være med på det europæiske arbejdsmarked. Initiativet indgår som en del af “Europe 2020”, Europas strategi til fremme af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og tager sigte på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden ved at tilskynde til mobilitet inden for læring og beskæftigelse. Det bidrager til at opnå disse mål ved at yde EU-tilskud til uddannelse eller læring i udlandet og ved at gøre uddannelsen og undervisningen mere relevant i forhold til de unges behov i dag.
 
Arrangementet i Zaragoza blev afholdt over to dage i slutningen af september og havde til formå at fremme dette initiativ. I stedet for at give jobtilbud direkte til de fremmødte, fokuserede det på, hvordan ungdomsarbejdsløsheden kan nedbringes. Arrangementet var organiseret af EURES i samarbejde med Europa-Kommissionen og Europe Direct Information Centre. Det var udformet som et forum, hvor de besøgende kunne få information om forskellige muligheder i Europa, stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Desuden var der konferencer, workshopper, præsentationer og paneldiskussioner, som alle havde mobilitet i Europa som emne.
 
Der var EURES-vejledere tilstede, som kunne fortælle de jobsøgende om en lang række muligheder som f.eks. støtte til uddannelse, arbejde eller frivilligt arbejde i udlandet. “Vores EURES-team ved arrangementet oplyste om, hvilke stillinger der for øjeblikket er opslået på EURES' websted, og hvilke ansættelsesprocedurer, EURES-teamet i Spanien beskæftiger sig med lige nu”, fortæller Sonia Carné Padilla, EURES-vejleder i Zaragoza.
 
EURES i Zaragoza er vant til at organisere store arrangementer for jobsøgende i regionen, og teamet har arrangeret jobdagsarrangementer i de sidste syv år. Det afholder blandt meget andet også orienteringsmøder for fagfolk og workshopper om det europæiske cv.
 
“Vi vil selvfølgelig være glade for at deltage i et andet lignende arrangement, da vi mener, det kan være særdeles nyttigt for især de unge og for jobsøgende generelt. Vi deltager løbende i forskellige arrangementer, som alle vedrører fremme af mobilitet. Det næste, vi deltager i, handler om jobsøgning på internettet, slutter Sonia.
 
Læs mere:
 
Læs mere om Youth on the Move
 
Læs mere om Europa 2020
 
 
 
Læs mere om leve- og arbejdsvilkårene i forskellige europæiske lande på EURES-portalen for jobmobilitet
 
Led efter et job i EURES-jobdatabasen
 
Find ud af, hvad EURES kan gøre for arbejdsgivere

Senest redigeret: 12/2012


ansvarsfraskrivelse
Artiklerne "Fokus på…" skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.