Fokus på...

"Dit første EURES-job" forbedrer jobmatching og -formidling i hele Europa

Dit første EURES-job (YfEj) fylder et år. YfEj blev lanceret i 2012 og er baseret på idéen om en individuelt udformet jobmobilitetsordning kombineret med økonomisk støtte til unge, som søger arbejde i andre medlemsstater. Blandt anden støtte finansierer ordningen sprogkurser og rejseudgifter for unge jobansøgere (i forbindelse med jobsamtaler og udflytning af arbejdspladser) og et bidrag til et integrationsprogram ved ansættelse i små og mellemstore virksomheder (SMV). Målet er at hjælpe med til at besætte omkring 5 000 ledige stillinger inden 2014.
 
Både unge jobsøgende, der søger efter et job i en anden EU-medlemsstat og europæiske virksomheder, der søger efter højt kvalificerede medarbejdere, gør brug af YfEj. To spanske jobsøgende, som havde held til at finde job i Tyskland, og tre arbejdsgivere, for hvem det lykkedes at ansætte medarbejdere ved hjælp af ordningen, fortæller os om deres erfaringer.
 
De unge, mobile arbejdstagere
 
"Personligt finder jeg, at det er fantastisk at kunne flytte og få nyt arbejde overalt i Den Europæiske Union, og EURES gør det lettere end nogen sinde", siger Jesus Estrada, en spansk statsborger, som nu bor og arbejder i Tyskland.
 
Jesus fik job som softwareudvikler hos HOB, en virksomhed, der leverer softwarepakker til kunder i mange forskellige sektorer. Han havde tidligere haft et lignende job i sit hjemland Spanien, og efter råd fra en lokal EURES-vejleder kontaktede han HOB direkte. Med EURES og YfEj i ryggen følte han altid, at der var nogen, som hjalp ham "over på den anden side", og sammen med den økonomiske støtte synes han, at det er en fantastisk ordning, som bidrager til jobmobilitet i hele Europa.       
 
"Desuden får du ikke kun et nyt job, du får også en spændende oplevelse, oplever en ny måde at leve og arbejde på, opdager nye kulturer og kan tilføje dit cv en international erfaring, som vil være uvurderlig i fremtiden. Udnyt den mulighed, som EURES og YfEj tilbyder dig, og forsøg at finde nyt arbejde i et andet land – du vil aldrig fortryde det", siger Jesus begejstret.
 
 
 
En god oplevelse
 
Jesus Fraile er en anden spansk jobsøgende, der arbejder hos HOB i Tyskland. Han fandt også ordningen til hjælp og gavn. "Den hjælp, jeg fik, var primært økonomisk, men EURES-medlemmet hjalp mig og gav mig råd i forbindelse med alle mine overvejelser og alle de spørgsmål, jeg stillede", siger han.
 
Efter at have taget en uddannelse inden for elektronik arbejdede han tidligere som junioringeniør i Spanien, inden han flyttede til Tyskland. "Jeg fik mere hjælp, end jeg forventede. Min erfaring med denne ordning er meget god. Jeg kan anbefale at prøve den, da den kan være en stor hjælp til at starte et nyt liv i udlandet", siger Jesus Fraile.
 
Arbejdsgiverne
 
"Vi havde uden held forsøgt at finde to it-specialister i over et år. Jeg besluttede derfor at kontakte Arbeitsamt Ludwigsburg [den offentlige arbejdsformidling] for at få hjælp til at finde egnede medarbejdere. Jeg fik kendskab til YfEj-ordningen efter denne henvendelse", forklarer den administrerende direktør i softwarevirksomheden LIB-IT DMS GmbH, Dagmar Causley.
 
Samarbejdet har vist sig at være en succes, da det lykkedes virksomheden at rekruttere én jobsøgende fra Spanien og en anden fra Bulgarien. "Ved at gøre brug af YfEj fik vi flere ansøgninger, et større udvalg og var i stand til at finde højt motiverede medarbejdere", siger hun begejstret.
 
Vigtigt at lære et nyt sprog
 
Den største udfordring synes at være sprogbarrieren. "Vi er meget glade for begge medarbejdere, der blev rekrutteret. Da de ikke taler tysk, ansatte vi en sproglærer, som hjælper dem en halv time hver dag", fortæller Dagmar. "I fremtiden planlægger vi at besætte flere ledige stillinger via YfEj. Jeg anbefaler, at man altid sender et omfattende cv og er ærlig vedrørende sine sprogkundskaber, når man søger", tilføjer hun.
 
Crispin Mühlich, administrerende direktør i Mühlich KG, en tysk virksomhed, der producerer træbaserede materialer, er af samme opfattelse. "Et solidt kendskab til tysk er af afgørende betydning", siger han. Gennem YfEj-ordningen lykkedes det ham at rekruttere to nye medarbejdere.
 
"En headhunter var i kontakt med en spansk jobsøgende, som senere kontaktede mig og nævnte EURES og YfEj", siger han. Med hjælp fra den offentlige arbejdsformidling ZAV i Bonn begyndte han hurtigt at gøre brug af ordningen. Crispin Mühlich fandt den "meget velorganiseret" og var navnlig imponeret over "en rådgivningstjeneste på højt niveau". "Ved hjælp af YfEj lykkedes det os at finde højt kvalificerede medarbejdere med en fantastisk motivation", tilføjer han.
 
Motivation ønskes
 
Et britisk investeringsselskab med base i London fremhæver også værdien af de jobsøgendes motivation. Hereford Capital har siden sidste sommer rekrutteret tre nye medarbejdere via YfEj-ordningen.
 
"De skal have drivet til at komme her. Deres målbevidsthed skal være stærk. Vi sætter pris på det engagement, den motivation", siger Hereford Capital’s administrerende direktør, Bjorn Gravsholt.
 
Hereford Capital fik kendskab til YfEj-ordningen via kontakter i Danmark. "Det har hidtil været en positiv oplevelse, og vi forsøger at fokusere på ordningens læringsaspekt og tilbyder specifikke uddannelsesplaner. Vi har lige nu behov for at rekruttere endnu en person, og vi er meget opsat på at slå den ledige stilling op via EURES og YfEj", slutter Hereford Capital’s porteføljemanager, Frederik Hein Riise.
 
Læs mere:
 
 
 
 
Få mere at vide om leve- og arbejdsvilkårene i forskellige europæiske lande på EURES-portalen for jobmobilitet
 
Søg efter et job i EURES' jobdatabase
 
Find ud af, hvad EURES kan gøre for arbejdsgivere
 
Find ud af, hvad EURES kan gøre for jobsøgende

Følg EURES på Facebook
 
Følg EURES på Twitter
 
Følg EURES på LinkedIn
 
Tilføj EURES på Google+
 
 

 

Senest redigeret: 03/2013


ansvarsfraskrivelse
Artiklerne "Fokus på…" skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.