Fokus på...

EURES hjælper 1 200 bulgarere med at finde sæsonarbejde i Spanien

I stedet for være arbejdsløs eller tjene mindstelønnen besluttede over 1 200 bulgarske kvinder at tage udfordringen op og kontakte den offentlige arbejdsformidling og EURES for at finde sæsonarbejde i Spanien. Under sidste års udvælgelsesprocedurer blev over 1 400 jobsøgende taget ind til samtale, og 1 273 kvinder blev udvalgt til at plukke hindbær på spanske frugtgårde.
 
Samarbejdet mellem Spanien og Bulgarien på landbrugsområdet startede helt tilbage i 2004, hvor de to landes beskæftigelsesministerier indgik en aftale, som gjorde det muligt for bulgarske landbrugsmedarbejdere at søge job i Spanien. I 2009 åbnede det spanske arbejdsmarked sine døre for de bulgarske arbejdstagere, og siden da har spanske arbejdsgivere inden for landbruget ofte benyttet den bulgarske offentlige arbejdsformidling og EURES til at finde medarbejdere.
 
”De jobsøgende er oftest kvinder, som er arbejdsløse og tilmeldt den lokale arbejdsformidling. Den anden store gruppe er kvinder, der er i arbejde og på mindsteløn, og som gerne vil tjene lidt flere penge til deres familie”, forklarer Elena Vidinska, EURES-vejleder.
 
Galina Viktorova Naidenova er en af de 1 200 kvinder, som tog til Spanien sidste år for at finde et sæsonarbejde. ”Jeg tog til Spanien i marts og kom tilbage i juni. Jeg var glad for, at jeg havde arbejde i de måneder, og jeg har tænkt mig at søge igen næste år. Der var nogle enkelte problemer, men ellers havde vi gode arbejdsvilkår”, fortæller hun.
 
Behov for kvalifikationer og erfaring inden for landbrug
 
EURES forvalter og hjælper til med udvælgelsesprocedurerne via de lokale arbejdsformidlinger, hovedsagelig ved at forudvælge egnede kandidater og hjælpe spanske arbejdsgivere med at arrangere samtaler i Bulgarien.
 
”Sidste forår kørte vi fire kampagner – to i Sofia, en i Haskovo og endnu en i Shumen – for at finde hindbærplukkere til spanske gårde. Der var 4 138 ansøgere, og 1 273 blev udvalgt”, siger Elena. Ifølge den bulgarske EURES-vejleder vil der blive organiseret lignende rekrutteringsarrangementer i 2013.
 
”Ansøgerne behøver ikke at kunne tale et fremmedsprog, men de er nødt til at have kvalifikationer inden for landbrugsområdet plus en vis erfaring. De søger jobbet og arbejder hårdt på spanske gårde for at tjene så meget som muligt. Nogle har gjort det i årevis”, fortæller Elena.
 
Stor efterspørgsel efter medarbejdere
 
Fra arbejdsgivernes side har samarbejdet med EURES og den bulgarske offentlige arbejdsformidling været en succes og vil fortsætte fremover. ”Vi stod over for en stor efterspørgsel efter sæsonarbejdere inden for landbrugsområdet, og takket være EURES-programmet lykkedes det os at finde tilstrækkeligt mange bulgarske arbejdstagere til at opfylde behovet for arbejdskraft”, slutter en repræsentant for den spanske sammenslutning af producenter og eksportører af jordbær i provinsen Huelva.
 
 
Læs mere:
 
 
 
 
Led efter et job i EURES-jobdatabasen
 
Find ud af, hvad EURES kan gøre for arbejdsgivere
 
Find ud af, hvad EURES kan gøre for jobsøgende

Tilmeld dig EURES på Facebook
 
Følg EURES på Twitter
 
Tilslut dig EURES på LinkedIn
 
Følg EURES på Google+
 

Senest redigeret: 02/2013


ansvarsfraskrivelse
Artiklerne "Fokus på…" skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.