Hjælp

Eures i grænseområder

Oberrhein (FR-DE-CH)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
Oberrhein (FR-DE-CH)
Netsted
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Omfattede regioner
Partnerskabet omfatter Alsace, en del af Baden-Württemberg og en del af Rheinland-Pfalz. Tre nordvestschweiziske kantoner er associeret med partnerskabet og har observatørstatus.
Kort beskrivelse
Partnerskabet blev oprettet i 1999 og har som hovedformål at fremme grænsearbejdernes mobilitet i området ved at fjerne hindringerne for mobiliteten og at oplyse arbejdstagerne om leve- og arbejdsvilkårene på begge sider af grænserne.
Partnerskabets aktiviteter er som følger:
- Indsamling af oplysninger om:
- det grænseoverskridende arbejdsmarked (udpegning af erhvervssektorer, hvori der er overskud eller underskud af arbejdskraft. Dette omfatter ligeledes kortlægning af de forskellige behov på begge sider af grænsen):
- de eksisterende hindringer for mobiliteten og de foranstaltninger, der kan iværksættes for at afhjælpe eller fjerne disse hindringer.
- Oplysning til grænsearbejderne om leve- og arbejdsvilkårene og de forskellige bestemmelser (skat, pension, social sikring...), der finder anvendelse på området.
- Tilvejebringelse af oplysninger om ledige stillinger og uddannelsesmuligheder i grænseområdet via arbejdsformidlingen, arbejdsmarkedets parter og de lokale myndigheder.
- Oprettelse af en webside med en database om praktikmuligheder i virksomheder på grænseområdets arbejdsmarked.
- Fremme af erhvervsuddannelse i og omkring grænseområdet.
- Etablering af erhvervsuddannelsesmuligheder i hele regionen for at løse problemer med manglende kvalifikationer inden for konkrete sektorer og beskæftigelsesområder.
- Etablering af et forum for dialog mellem arbejdsmarkedets parter.
Partnere
- Arbejdsgiverforeninger fra Alsace (Medef Alsace), Baden-Württemberg (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) og Rheinland-Pfalz (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
- Interregionale fagforeningsråd (CSI Dreiländereck og CSI Euregio).
- Lokale offentlige arbejdsformidlingskontorer (ANPE Alsace og Bundesanstalt für Arbeit).
- De lokale myndigheder i Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz og Alsace.
Koordinator
Laura Maillard
Adresse: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 941-1271
E-mailadresse: laura.maillard@eures-t.eu