Hjælp

Eures i grænseområder

Euradria (IT-SI)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
Euradria (IT-SI)
Netsted
http://www.euradria.org
Omfattede regioner
Den grænseoverskridende region omfatter hele området Friuli Venezia Giulia - provinsen Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone og de statistiske regioner Goriška, Obalno-kraška og Notranjsko Kraska i Slovenien inden for landets grænser.
Kort beskrivelse
Samarbejdsrammeaftalen mellem de offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i de tilstødende regioner i Slovenien og Friuli Venezia Giulia blev underskrevet i Trieste i december 2007.
I marts 2008 blev dette partnerskab anerkendt af Europa-Kommissionen.

Den grænseoverskridende region Euradria måler 12 681 km2, hvoraf 7 856 befinder sig i Italien og 4 825 i Slovenien. Der er ca. 1,5 millioner indbyggere i den grænseoverskridende region. Befolkningstætheden er væsentligt højere på den italienske side af grænsen (163 indb./km2) end på den slovenske side (57 indb./km2).

Med udgangspunkt i en passende formidling af information om leve- og beskæftigelsesvilkårene er partnerskabets hovedformål at fremme arbejdstagernes mobilitet i den grænseoverskridende region med henblik på at matche udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft, stimulere denne mobilitet ved at identificere og fjerne hindringer for mobilitet, bistå arbejdssøgende, der søger job, og arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere, sikre arbejdstagernes rettigheder og endelig at tage sig af skatte- og forsikringsspørgsmål. Aktionen sigter ligeledes på at tilskynde til aktive politikker, der støtter udviklingen af et integreret og gensidigt fordelagtigt arbejdsmarked, fremme processer, der fører til en reel og solid harmonisering af regler og afdække og bekæmpe sort økonomi.

Eures T Euradria understøttes af et netværk af Eures-vejledere i hele Euradria-regionen, der arbejder i de offentlige arbejdsformidlinger eller for fagforeninger og arbejdsgiversammenslutninger i begge lande.
Partnere
Euradrias partnere er de nationale og regionale offentlige arbejdsformidlinger, fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter i den grænseoverskridende region.

 • Det italienske social- og beskæftigelsesministerium (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
 • Formanden for udvalget for arbejde, uddannelse, universiteter og forskning i den selvstyrende region Friuli Venezia Giulia (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
 • Provinsen Gorizia – Arbejdsformidlingen
 • Friuli Venezia Giulia/SlovenienCGIL CISL UIL ZSSS KS 90 Nordøstlige interregionale fagforeningsråd (CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen af det generelle italienske arbejdsforbund (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen af den internationale sammenslutning af frie fagforeninger – sammenslutning af regionale fagforeninger (CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen af den italienske arbejderfagforening (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen af sammenslutningen af italienske industrivirksomheder (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen for små og mellemstore virksomheder under den italienske generelle forening af erhvervsdrivende inden for håndværk og handel Confartigianato (Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen af den nationale sammenslutning af håndværksfag og små og mellemstore virksomheder (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia)
 • Friuli Venezia Giulia-afdelingen af Confcommercio [en organisation, der repræsenterer virksomheder inden for handel, turisme og tjenesteydelser] (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinator
Andrea Roberti
Adresse: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefon: +39 040 3478133
Fax: +39 040 768844
E-mailadresse: co_ordinator@euradria.org