Hjælp

Eures i grænseområder

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Netsted
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Omfattede regioner

Det geografiske område, som det grænseoverskridende partnerskab omfatter, er provinserne Orense og Pontevedra (Galicien, Spanien) og underregionerne Minho-Lima, Cávado, Ave og Tâmega (i den nordlige del af Portugal).

Kort beskrivelse

Det grænseoverskridende partnerskab blev oprettet i 1997. Det deltager i en række initiativer, hvis formål er at muliggøre mobilitet på tværs af grænsen for arbejdstagere og arbejdsgivere i Euro-regionen Galicien/Nordportugal, så dette geografiske område bliver et fælles arbejdsmarked.

Partnerskabet har siden oprettelsen:
- oprettet et netværk bestående af ”Eures-rådgivere”, som er specialister i tværnational og grænseoverskridende mobilitet. Eures-rådgiverne tilbyder gennem de forskellige medlemsorganisationer (Xunta de Galicia, IEFP, Universidade de Vigo, ACISAT – se nedenfor) arbejdsformidling og information og rådgivning til arbejdssøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseområdet mellem Galicien og den nordlige del af Portugal
- udarbejdet dokumentation og informationsmateriale om konkrete emner vedrørende mobilitet på tværs af grænsen (socialsikring, skatteregler, arbejdsløshed, anerkendelse af eksamensbeviser, oprettelse af selvstændig virksomhed osv.)
- tilrettelagt specifikke informationsseminarer og -dagsarrangementer vedrørende rettigheder og forpligtelser for de arbejdstagere og arbejdsgivere, som arbejder eller driver virksomhed i grænseområdet
- afholdt grænseoverskridende erhvervsuddannelseskurser for arbejdsløse
- analyseret data om behovene på det grænseoverskridende arbejdsmarked, om strømmen af grænsearbejdere og om hindringer for mobilitet
- oprettet specifikke, permanente arbejdsgrupper bestående af ledende og tekniske medarbejdere, som er specialister inden for socialsikringsadministration (Seguridad Social), arbejdstilsyn (Inspección de Trabajo) og skatteforvaltning (Hacienda) i Galicien og Portugal, og som skal klarlægge de eksisterende hindringer for mobiliteten og gennemføre passende foranstaltninger til at fjerne disse.

De udarbejdede dokumenter, gennemførte undersøgelser og andre oplysninger fås hos de tilknyttede medlemsorganisationer, på webstedet og på cd-rom.

Partnere

- Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP (den portugisiske offentlige arbejdsformidling)
- Xunta de Galícia (den regionale regering i Galicien)
- Instituto de Empleo (INEM) (den spanske offentlige arbejdsformidling)
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal (det interregionale fagforeningsråd i Galicien-Nordportugal:
- Unión General de Trabajadores de Galicia (den generelle arbejderfagforening i Galicien)
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia (den nationale arbejderfagforening i Galicien)
- União Geral de Trabalhadores de Portugal (den almindelige arbejderfagforening i Portugal)
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses (den almindelige sammenslutning af portugisiske arbejdstagere);
- Associação Empresarial de Viana do Castelo (erhvervssammenslutning i Viana do Castelo)
- União Empresarial do Vale do Minho (erhvervsforening i Vale do Minho)
- Associação Empresarial do Alto Tâmega (virksomhedssammenslutning i Alto Tâmega)
- Confederación de Empresários de Galicia (galicisk arbejdsgiverforening)
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho (tværkommunalt fællesskab i Vale do Minho)
- Comunidade Urbana VALIMAR (VALIMAR byfællesskab)
- Federación Galega de Municipios e províncias (galicisk sammenslutning af kommuner og provinser)
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (sammenslutning til fremme af beskæftigelsen i Galicien/Nordportugal):
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (kommission for koordinering og regional udvikling i den nordlige del af Portugal)
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia (generalsekretariatet for eksterne forbindelser–den regionale regering i Galicien)
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (kommission for koordinering og regional udvikling i den nordlige del af Portugal)
- Universidade de Vigo (universitetet i Vigo)
- Universidade de Minho (universitetet i Minho)

Koordinator
Teresa Gonzàlez Ventin
Adresse: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefon: +351.251.82.61.05
Fax: +351.251.82.61.04
E-mailadresse: teresa.ventin@iefp.pt