Hjælp

Eures i grænseområder

Bayern - Tschechien (DE-CZ)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
Bayern - Tschechien (DE-CZ)
Netsted
http://www.eures-by-cz.eu
Omfattede regioner
Bundesrepublik Deutschland: Oberfranken, Oberpfalz, nedre Bayern
Den Tjekkiske Republik: Vestbøhmen – distrikterne Pilsen og Karlsbad
Kort beskrivelse

Eures-partnerskabet indgået i oktober 2005 mellem Bayern og Den Tjekkiske Republik er det første partnerskab mellem en gammel og en ny EU-medlemsstat. EURES-T-partnerskabet mellem Bayern og Den Tjekkiske Republik omfatter arbejdsformidlinger i de tyske distrikter Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf og Passau og de tjekkiske distrikter Pilsen og Karlsbad. I denne region (25 000 km2) lever der ca. 2,4 mio. indbyggere, hvoraf 1,2 mio. er erhvervsaktive. I juni 2006 krydsede 4 332 pendlere dagligt grænsen på vej til arbejde (3 842 tjekkere pendler til Tyskland, og 490 tyskere pendler til Den Tjekkiske Republik. Formålet med partnerskabet er at fremme mobiliteten i grænseområdet, fjerne hindringer for mobiliteten og stille vigtige oplysninger om leve- og arbejdsvilkårene til rådighed for derved at afhjælpe de ulemper, som grænserne kan udgøre for befolkningen og samfundet. Partnerne rådgiver og støtter regionens arbejdsgivere og arbejdstagere ved:

- at indsamle komparative statistiske oplysninger om arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken på begge sider af grænsen
- at afhjælpe flaskehalse
- at føre dialog med arbejdsgivere og potentielle selvstændige i forskellige sektorer
- at forbedre adgangen til Eures-tjenester
- at oplyse arbejdsgivere, arbejdssøgende og studerende om arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen
- at udveksle oplysninger om ledige stillinger og hjælpe arbejdssøgende med at finde arbejde på tværs af grænserne
- at hjælpe arbejdsgivere med at rekruttere arbejdstagere i regionen
- at oplyse og rådgive arbejdstagere, der overvejer at pendle i regionen, om ledige stillinger og leve- og arbejdsvilkårene i grænseområdet
Partnere
Bundesagentur für Arbeit (BA) (det tyske arbejdsdirektorat), Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) (centralkontoret for arbejdsformidling)
Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten der Tschechischen Republik (det tjekkiske ministerium for beskæftigelse og sociale anliggender)
Arbeitsagenturen (arbejdsformidlingskontorer) Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf og Passau
Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA) (regionalafdeling af det tyske arbejdsdirektorat)

Arbeitsamt (arbejdsformidling) Pilsen
Arbeitsamt (arbejdsformidling) Karlsbad
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Bayern (regionalafdeling af det tyske fagforeningsforbund)
Böhmisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaftsbünde (den bøhmisk-moraviske konføderation af fagforeninger – Regionalrat der Gewerkschaftsbünde des Pilsner und des Karlsbader Bezirks (regionalråd for fagforbund i Pilsen og Karlsbad)
Bezirkswirtschaftskammer des Pilsner Bezirks (regionalafdeling af arbejdsgiverforening)
BoBaKom im DGB e.V. (DGB’s bayersk-bømiske kontor for information, kommunikation og rådgivning)
Industrie- und Handelskammer Regensburg (industri- og handelskammeret)
Koordinator
Petr Arnican
Adresse: DGB Bezirk Bayern, Abteilung Grenzüberschreitende Beziehungen., Hochstraße 16, DE-92637 Weiden
Telefon: +49 961 416302-15
Fax: +49 961 416302-22
E-mailadresse: petrarnican@seznam.cz