Hjælp

Eures i grænseområder

ØRESUND (DK-SV)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
ØRESUND (DK-SV)
Netsted
http://www.oresundsinfo.org
Omfattede regioner
Hovedstadsområdet (København, Frederiksberg, Frederiksborg og Roskilde) (DK) og Skåne (S)
Kort beskrivelse
Det grænseoverskridende partnerskab blev oprettet i 1997. Partnerskabets opgaver omfatter bl.a. hjælp til grænsearbejdere og studerende samt arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdskraft på den anden side af Øresund (strædet mellem de to lande).
Partnerskabet har:
- oprettet et netværk bestående af Eurorådgivere, der har fået en særlig uddannelse og findes på begge sider af Øresund. Disse rådgivere oplyser, rådgiver og fungerer som arbejdsformidling for arbejdssøgende, grænsearbejdere og arbejdsgivere, der er interesserede i enten at arbejde eller rekruttere på den anden side af grænsen;
- bistået med at etablere fire informationskontorer for arbejdsmarkedsforhold i Øresundsregionen: to i Skåne og de andre to i hovedstadsområdet. På disse kontorer arbejder tjenestemænd fra de to arbejdsformidlinger sammen, og de har adgang til begge regioners databaser med ledige stillinger;
- tilrettelagt informationsseminarer for arbejdssøgende og arbejdsgivere;
- udarbejdet informationsmateriale om konkrete emner af interesse for grænsearbejdere (den sociale dækning, skattesystemet, arbejdsmarkedslovgivningen, anerkendelse af eksamensbeviser og kvalifikationer, levevilkår osv.);
- udarbejdet en håndbog for grænsearbejdere, hvori der besvares en række praktiske spørgsmål af interesse for Øresundsregionens grænsearbejdere;
- anført links på sin webside til databaser med oplysninger om muligheder for erhvervsuddannelse på tværs af grænserne;
- udarbejdet en komparativ analyse af de eksisterende forskelle mellem jobbeskrivelserne i henholdsvis den svenske og den danske byggesektor – denne analyse bliver snart suppleret med tilsvarende analyser af andre sektorer, som f.eks. sundhedssektoren og undervisning. Materialet, undersøgelserne og andre oplysninger kan alle findes på partnerskabets webside.
Partnere
- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS;
- Arbejdsformidlingen - AF Storkøbenhavn, Frederiksborg og Roskilde;
- Arbestsförmedlingerna - AF (den offentlige svenske arbejdsformidling);
- Länsarbetsnämden - LAN (det amtlige svenske arbejdsmarkedsråd) Skåne-delegationen);
- Øresundsregionens interregionale fagforeningsråd;
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (den svenske arbejdsgiverforening);
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA;
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF;
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (den svenske centralorganisation for tjenestemænd);
- Akademikernes Centralorganisation - AC;
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (svenske akademikeres centralorganisation).
Koordinator
Morten Hjorth Jahnsen
Adresse: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefon: +45 72223300
E-mailadresse: mja@workindenmark.dk