Hjælp

Eures i grænseområder

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Netsted
http://www.eureslux.org
Omfattede regioner
Provinsen Luxembourg (Belgien), Lorraine (Frankrig), Luxembourg
Kort beskrivelse

Dette europæiske udviklingscenter blev oprettet i 1985 med henblik på at skabe nyt liv i disse grænseregioner, der var påvirket af recessionen i stålindustrien. Det område, der er omfattet af dette Eures/EDP-partnerskab, som blev oprettet i 1993, kendetegnes ved sit store antal grænsearbejdere, der navnlig bevæger sig i retning af Luxembourg. Der blev oprettet et netværk bestående af særligt uddannede Eurorådgivere på begge sider af grænsen, der skulle give oplysninger, yde rådgivning og fungere som arbejdsformidling for arbejdssøgende, grænsearbejdere og arbejdsgivere, der er interesserede i grænseoverskridende aktiviteter eller ansættelse.

De væsentligste af alle de opgaver, der udføres, vedrørte:

 • samarbejde mellem de nationale arbejdsformidlinger, navnlig ved udtrækning og udbredelse af oplysninger om ledige stillinger fra Eures-databasen og tilrettelæggelse af grænseoverskridende workshops for arbejdssøgende,
 • seminarer for fagforeningsrepræsentanter om socialt samråd og den gældende lovgivning i PED,
 • møder på tværs af grænsen for virksomhedsledere og personalechefer,
 • analyse af de krav til kvalifikationer og uddannelse, der stilles af virksomheder i PED-området, og i beskæftigelsesprognoserne,
 • udarbejdelse af informationsbrochurer om konkrete emner af interesse for grænsearbejdere (socialsikringsydelser, skattesystem, arbejdsmarkedslovgivning, anerkendelse af eksamensbeviser og kvalifikationer, levevilkår osv.),
 • indsamling og analyse af oplysninger, der vedrører det grænseoverskridende arbejdsmarked og arbejdstagernes bevægelighed over grænserne og
 • samarbejde mellem Eurorådgiverne og partnerorganisationerne for at kortlægge hindringer for mobilitet og foreslå egnede løsninger.
Der kan rekvireres eksemplarer af de informationsbrochurer, der er udarbejdet, og af de gennemførte undersøgelser i tillæg til andre oplysninger fra partnerorganisationernes kontorer og partnerskabets webside.

 

Partnere
 • Conseil Régional de Lorraine (regionalrådet for Lorraine),
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (det luxembourgske arbejds- og beskæftigelsesministerium),
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)(fællesskabs- og regionalkontoret for erhvervsuddannelse og beskæftigelse (den subregionale division Arlon),
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (den nationale arbejdsformidling), regionalkontoret for Lorraine
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (arbejdsformidlingen for Storhertugdømmet Luxembourg),
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (den PED-interregionale fagforeningssammenslutning, der omfatter syv fagforeninger i tre lande),
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB – det belgisk-luxembourgske handels- og industrikammer)
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL – den luxembourgske industrisammenslutning)
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France – fransk virksomhedsbevægelse)
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (centret for studier i befolknings-, fattigdoms- og socioøkonomisk politik)/Storhertugdømmet Luxembourgs internationale netværk for studier i teknologi, miljø, alternativer, udvikling (CEPS/INSTEAD),
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (det grænseoverskridende Eures-ressource- og dokumentationscenter i Lorraine).
Koordinator
Nicolas Brizard
Adresse: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefon: +33 (0)3 87 39 35 27
Fax: +33 (0)3 87 21 06 88
E-mailadresse: nicolas.brizard@pole-emploi.fr