Hjælp

Eures i grænseområder

Danubius (SK-HU)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
Danubius (SK-HU)
Netsted
http://www.eures-t-danubius.eu
Omfattede regioner
Den Slovakiske Republik – fire distrikter: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Ungarn – tre regioner: det vestlige Transdanubien, det centrale Transdanubien, det centrale Ungarn
Kort beskrivelse
Danubius-partnerskabet dækker et areal på næsten 10 000 km2 med over 1,2 mio. indbyggere, som bor langs Slovakiets sydvestlige og Ungarns nordvestlige grænse, adskilt af floden Donau. Det er det første EURES-T-partnerskab mellem de to nye EU-medlemsstater. De to partnerlandes arbejdsmarkeder har været tæt knyttet til hinanden i årevis, og arbejdstagernes mobilitet blev styrket i 1999, hvor de to lande indgik en kontrakt om gensidig beskæftigelse af borgere fra nabolandet. Den grænseoverskridende trafik fra Slovakiet til Ungarn er især steget siden maj 2004, hvor de to lande blev medlem af Den Europæiske Union, og arbejdstagere fra begge lande således ikke længere skulle have arbejdstilladelser. Denne udvikling er baggrunden for oprettelsen af EURES-T Danubius. I december 2006 underskrev landene en rammeaftale. Efter høring af de deltagende arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets parter og i overensstemmelse med deres ansvar på nationalt og tværnationalt plan forpligter de kontraherende parter sig til at forfølge fælles mål på følgende områder:
 1. at informere jobsøgende, personer, der er interesseret i arbejde, og arbejdsgivere samt andre brugere om leve- og arbejdsvilkår på begge sider af grænsen
 2. at støtte informationsudveksling om udbud af og efterspørgsel efter jobmuligheder i grænseområdet gennem direkte, regelmæssig kontakt mellem EURES-vejledere i beskæftigelsestjenester, men altid i respekt for lovgivningen om behandling af personoplysninger
 3. at udvikle en social dialog på tværs af grænserne, at udveksle information om udviklingen på arbejdsmarkedet og støtte en harmoniseret forvaltning med udgangspunkt i jobmuligheder, men altid i respekt for lovgivningen om behandling af personoplysninger
 4. at bidrage til udviklingen af erhvervsuddannelsesmuligheder på tværs af grænserne.
Partnere
 • Det centrale kontor for beskæftigelse, sociale anliggender og familie i Bratislava
 • Kontoret for beskæftigelse, sociale anliggender og familie i Dunajská Streda
 • Kontoret for beskæftigelse, sociale anliggender og familie i Nove Zámky
 • Kontoret for beskæftigelse, sociale anliggender og familie i Komárno
 • Kontoret for beskæftigelse, sociale anliggender og familie i Levice
 • Det regionale fagforeningsråd/KOZ i regionerne Nitra og Trnava
 • Den Slovakiske Republiks regionalkontor for arbejdsgiverforeninger (AZZZ SR) i Trnava
 • Den nationale arbejdsformidling i Budapest
 • Den regionale arbejdsformidling i Győr, det vestlige Transdanubien
 • Den regionale arbejdsformidling i Székesfehérvár, det centrale Transdanubien
 • Den regionale arbejdsformidling i Budapest, det centrale Ungarn
 • Det centrale Ungarns regionale repræsentation i Rådet for Beskæftigelse, arbejdsgiverside
 • Det centrale Ungarns regionale repræsentation i Rådet for Beskæftigelse, arbejdstagerside
 • Det centrale Transdanubiens regionale repræsentation i Rådet for Beskæftigelse, arbejdsgiverside
 • Det centrale Transdanubiens regionale repræsentation i Rådet for Beskæftigelse, arbejdstagerside
 • Det vestlige Transdanubiens regionale repræsentation i Rådet for Beskæftigelse, arbejdsgiverside
 • Det vestlige Transdanubiens regionale repræsentation i Rådet for Beskæftigelse, arbejdstagerside
Koordinator
Edita Bertová
Adresse: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefon: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
E-mailadresse: eures.t.danubius@gmail.com