Hjælp

EURES

EURES hjælper arbejdstagere med at krydse grænser

EURES (European Employment Services (Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste) er et samarbejdsnetværk, der fremmer arbejdstageres fri bevægelighed inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Schweiz deltager også. Partnerne i netværket omfatter de offentlige arbejdsformidlingskontorer, fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne. Netværket koordineres af Europa-Kommissionen.

Eures' vigtigste mål er

- at informere, vejlede og rådgive potentielt mobile arbejdstagere om jobmuligheder samt om leve- og arbejdsvilkår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
- at yde støtte til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte arbejdstagere fra andre lande
- at give rådgivning og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseregioner.