Novinky na portálu

Jak uvažovat jako osoba vedoucí pohovor

Pohovor může být pro mnoho uchazečů stresujícím zážitkem. Pro osobu, která pohovor vede, je to však vcelku rutinní záležitost, která je součástí její každodenní práce. Abyste při pohovoru zazářili, vžijte se do zaměstnavatele a přijďte připraveni.
 
Podle jedné staré teorie se osoby vedoucí pohovor rozhodnou, zda vás chtějí přijmout, do 30 vteřin od zahájení pohovoru. Kdyby to byla pravda, pohovory by byly zcela jistě mnohem kratší, než jsou. Za tímto názorem se však skrývá zrnko pravdy. Při pohovoru si osoba vedoucí pohovor v podstatě dělá prvotní úsudek o vaší povaze a vaší schopnosti zastávat danou pozici. Setřást první dojmy je těžké, proto je velmi důležité, aby první dojem, který učiníte na osobu vedoucí pohovor, byl pozitivní.
 
Osoba vedoucí pohovor vás bude posuzovat na základě vaší odborné praxe, skutečnosti, jak snadno se s vámi spolupracuje, a toho, jak příjemně působíte, aby se ujistila, že jste tím nejvhodnějším uchazečem. Bude se snažit zjistit, zda se s vámi dobře hovoří, zda se s vámi dobře pracuje a zda umíte rychle navazovat vztahy, jelikož budete pravděpodobně pracovat v rámci týmu.
 
The five „P’s“ (Pět P)
 
Jedno staré přísloví zní: „Proper Planning Prevents Poor Performance“ (řádné plánování zabrání špatným výsledkům). A opravdu, nejlepším způsobem, jak se připravit na pohovor, je vžít se do zaměstnavatele. Až si budete chystat odpovědi, zamyslete se nad odbornými dovednostmi požadovanými pro dané místo a promyslete si, kterými zkušenostmi z vašeho života byste je mohli doložit. Projděte si jednotlivě všechny požadované dovednosti a schopnosti a zeptejte se sami sebe, jak byste mohli při pohovoru prokázat, že těmito dovednostmi a schopnostmi disponujete. Procvičte si vaše odpovědi s několika kamarády nebo s rodinou. Mluvte pomaleji. Pomůže vám to uklidnit se a budete znít sebevědoměji. Hovořte zřetelně a stejně hlasitě jako osoba vedoucí pohovor. Nachystejte si několik úvodních vět a připravte se na nevyhnutelné otázky, jako je např. „Jaké je vaše vzdělání a zkušenosti?“, „Proč se zajímáte o tuto pozici?“ nebo „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“.
 
Osoby vedoucí pohovor chtějí vědět, zda máte o dané místo skutečně zájem. Nenechte se příliš strhnout k mechanickému odpovídání na otázky. Raději pamatujte na to, že byste měli dát najevo, jací jste. Jasně uveďte, proč si myslíte, že byste byli vhodnou osobou pro danou pozici. Při odpovídání na otázky se snažte znít co nejnadšeněji.
 
Pokud víte předem, kdo s vámi povede pohovor, informujte se o jeho/její minulosti a roli ve společnosti. Díky tomu byste si mohli udělat lepší představu o tom, jaké typy otázek vám mohou být položeny.
 
Udělat silný první dojem na potenciálního zaměstnavatele a kompetentně odpovědět na všechny otázky je důležité. Stejný význam však má i přesvědčivé uzavření pohovoru. Místo toho, abyste se jen tak vytratili, zanechte dojem, který přetrvá. Můžete toho dosáhnout tím, že osobě vedoucí pohovor položíte několik otázek týkajících se dané pozice a společnosti. Zaměstnavatelé chtějí vědět, že máte o pozici a společnost zájem a že jste se předem řádně informovali.
 
Další informace:
 
 
Najděte si svéhoporadce EURES
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Další informace opracovních a životních podmínkáchv různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnoutzaměstnavatelům

Připojte se k síti EURES na sociální síti Facebook
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím službyTwitter
 
Připojte se k síti EURES na síti LinkedIn
 
Sledujte síť EURES na sociální sítiGoogle+

 

« Zpět