Novinky na portálu

Vysvětlení vašich důchodových práv

Pracoval(a) jste v jedné nebo několika evropských zemích?Nemáte jasno ve vašich důchodových právech?Nedávno zveřejněný leták o důchodech v EU nabízí přehled vašich práv.
 
Díky zásadě svobody pohybu si velký počet Evropanů zvolil práci a život v jiné zemi. Mnozí z nich však mohou při odchodu do důchodu čelit problémům. Evropa má čím dál tím více stárnoucí, avšak stále mobilní populaci a otázku důchodových práv může často provázet řada nejasností.
 
A právě touto problematikou se zabývá leták, který vydala EU v roce 2012. Nastiňuje základní důchodová práva, která náleží evropským občanům, a zevrubně krok po kroku popisuje, jak mohou žádat o důchod lidé, kteří pracovali ve více než jedné z členských zemí EU a rovněž na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku. Poskytuje odpovědi na otázky týkající se mimo jiné způsobu výpočtu důchodu a určení země, která jej vyplácí.
 
Obecně platí, že důchody se vypočítávají na základě záznamů o příspěvcích na sociální zabezpečení v každé zemi, kde dotyčný žil a pracoval. Částka pobíraná z každé této země bude odpovídat délce sociálního zabezpečení pracovníka v dané zemi.
 
I když důchodce pracoval ve více zemích, o důchod by měl požádat v zemi, kde má trvalé bydliště. Pokud v této zemi nikdy nepracoval, měl by podat žádost v zemi, kde naposledy pracoval.
 
Vyznat se v povinnostech týkajících se sociálního zabezpečení a v koordinaci těchto otázek v rámci EU je poměrně složité. Je třeba mít na paměti, že pravidla o povinnostech týkajících se sociálního zabezpečení v EU nenahrazují vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení. EU poskytuje určitá společná pravidla s cílem ochránit vaše nároky na dávky sociálního zabezpečení při pohybu v rámci Evropy.
 
Díky tomuto novému, bezplatnému a užitečnému letáku mají nyní pracovníci k dispozici informace o tom, na co mohou mít nárok a jak při odchodu do důchodu požádat o starobní důchod.
 
Další informace:
 
 
Vyhledejte si informace o koordinaci v oblasti sociálního zabezpečení na úrovni EU

« Zpět