Novinky na portálu

Putovní přehlídka pro zaměstnavatele v Irsku

EURES Irsko nedávno hostil sérii speciálních akcí nazvanou „Putovní přehlídka pro zaměstnavatele“ zaměřenou na zaměstnavatele s cílem představit jim služby sítě EURES v oblasti náboru.
 
Koncem října uspořádal EURES Irsko sedm specifických akcí, které se soustředily přímo na zaměstnavatele a jejichž cílem bylo seznámit je s novou integrovanou službou sítě EURES v oblasti náboru. Tato nová služba spojuje irskou veřejnou službu zaměstnanosti a služby sítě EURES v oblasti podpory zaměstnanosti a příjmů.
 
EURES Irsko organizoval akce pro zaměstnavatele již dříve, ty však nebyly tak rozsáhlé jako tato putovní přehlídka pro zaměstnavatele. Série akcí byla uspořádána ve spojení s Autorizovaným institutem pro osobní rozvoj (CIPD), Irskou konfederací podniků a zaměstnavatelů (IBEC), Organizací pro irské malé a střední podniky (ISME) a Chambers Ireland – největší organizací podniků v zemi s 60 členskými komorami zastupujícími více než 13 000 podniků. Každá putovní přehlídka se konala ráno, aby usnadnila účast zaměstnavatelů, a trvala 60 až 90 minut.
 
„Je to poprvé, co jsme uspořádali akci pro zaměstnavatele v tak velkém měřítku, a poprvé, kdy se nějaké akci dostalo takové míry politické, komerční a organizační podpory. Bylo to též poprvé, kdy síť EURES byla představena jako integrovaná služba celkového souboru veřejné služby zaměstnanosti pro zaměstnavatele,“ říká Bernadetta Gaspari-McGuirková, poradkyně EURES v Irsku.
 
Akce se konaly v sedmi městech napříč Irskem: v Limericku, Sligu, Galwayi, Athlonu, Waterfordu, Corku a Dublinu. Akcí se zúčastnilo celkem 795 samostatných společností, a to 56 v Limericku, 91 ve Sligu, 99 v Galwayi, 69 v Athlonu, 83 ve Waterfordu, 138 v Corku a 259 v Dublinu.
 
Síť EURES distribuovala mezi zaměstnavateli informační letáky, v nichž vysvětlovala, že EURES poskytuje kompletní službu v oblasti náboru a umisťování uchazečů o zaměstnání, s poradenstvím před odjezdem a podporou pro nové uchazeče o zaměstnání z jiných členských států EU/EHP.
 
Dále na každé putovní přehlídce představil ředitel veřejné služby zaměstnanosti v Irsku, pan John McKeon, služby sítě EURES. Vysvětlil úlohu této sítě a jejích poradců a skutečnost, že v mnohých irských odvětvích, zejména pak v oblasti informačních technologií, biofarmacie, lékařských přístrojů a mezinárodně obchodovaných finančních služeb, je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Objasnil též, jak síť EURES přechází na plné začlenění do služeb, které nabízí veřejná služba zaměstnanosti.
 
Před akcí, během ní i po ní měli zaměstnavatelé rovněž možnost pohovořit si s poradci EURES o svých potřebách náboru a o tom, jak by se EURES mohl vhodně zapojit do jejich podnikatelské činnosti.
 
„Pokud poradci EURES budou se zaměstnavateli v této oblasti spolupracovat, očekáváme, že zaměstnavatelé budou síť EURES využívat jako hlavního partnera pro všechny své potřeby v oblasti náboru. Doufáme, že se z této akce stane každoroční událost, zejména vzhledem k zjevné míře povědomí mezi zaměstnavateli o hloubce a šíři služeb sítě EURES,“ dodává Bernadetta závěrem.
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
Připojte se k síti EURES na sociální síti Facebook
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím služby Twitter
 
Připojte se k síti EURES na síti LinkedIn
 
Přidejte si EURES na službu Google+

 

« Zpět