Novinky na portálu

Náborová akce ve Finsku se zaměřila na zdravotní péči

Uchazeči o zaměstnání, studenti a další zájemci o práci ve zdravotnictví byli pozváni na speciální náborovou kampaň v jižním Finsku.
 
Akce, kterou ve finském městě Lahti, ležícím přibližně 100 km severně od Helsinek, uspořádaly místní veřejné služby zaměstnanosti a síť EURES, se zúčastnilo okolo 300 uchazečů o zaměstnání a více než 20 zaměstnavatelů. Na náborové akci se zaměřením zejména na zdravotní péči byli přítomni zaměstnanci oddělení lidských zdrojů z hlavní krajské nemocnice i z menších oblastních zdravotnických zařízení a obcí.
 
Poradci EURES informovali v rámci prezentace různé společnosti, jejichž zástupci se akce zúčastnili, o službách, které síť EURES poskytuje zaměstnavatelům. Zdůraznili například možnost pokrýt chybějící personál ve finském zdravotnictví prostřednictvím náboru zdravotních sester ze Španělska a pomoc, kterou EURES může zaměstnavatelům v případě jejich zájmu v tomto ohledu poskytnout.
 
Veletrh navštívili zájemci z Finska i širokého okolí. Byla mezi nimi řada mezinárodních studentů z Univerzity aplikovaných věd, kteří pocházejí z celé Evropy a chtěli se dozvědět více o životě a práci v jiných evropských zemích.
 
Přítomni byli rovněž zástupci Univerzity aplikovaných věd v Lahti (LUAS) a  sítě „Salpaus Further Education“ (sítě vzdělávacích institucí poskytujících odborné vzdělávání a přípravu), služeb v oblasti rozvoje zaměstnanců a všeobecného vyššího sekundárního vzdělávání v regionu Lahti), se kterými si uchazeči o zaměstnání mohli pohovořit o pracovních příležitostech ve zdravotnictví.
 
Od založení náborového centra veřejných služeb zaměstnanosti v Pesti v roce 2005 byla uspořádána řada podobných náborových akcí. „V posledních letech  jsme tuto činnost dále rozšířili, v prvních letech jsme pořádali spíše všeobecné letní náborové akce, jako jsou Evropské dny pracovních příležitostí, na kterých byla zastoupena řada různých profesních odvětví. Protože je však v současné době větší poptávka po pracovnících ve zdravotnictví, chceme zaměstnavatelům a uchazečům o zaměstnání nabídnout fórum, v rámci kterého se budou moci setkat a prodiskutovat svoje možnosti," uvedla finská poradkyně EURES Aija Sievänen.
 
Vhodní uchazeči mohli vybírat z celkového počtu více než 50 volných pracovních míst pro zdravotní sestry a 6 pro lékaře. Přímo na samotné akci byla obsazena přinejmenším 4 volná pracovní místa a několik dalších uchazečů o zaměstnání bylo krátce poté pozváno na pohovor.
 
 
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
Připojte se k síti EURES na sociální síti Facebook
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím služby Twitter
 
Připojte se k síti EURES na sociální síti LinkedIn
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím služby Google+
.

 

« Zpět