Novinky na portálu

Video o Evropských dnech pracovních příležitostí

Dne 6. října se v belgickém Bruselu konal Evropský den pracovních příležitostí. Přilákal mnoho uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatelů a poradců sítě EURES z celé Evropy, účastnících se jak přímo na místě, tak on-line.
 
Video o délce necelých pěti minut poukazuje na to, že dny pracovních příležitostí jsou pro uchazeče o zaměstnání praktickou akcí, na které mohou najít pracovní příležitosti z celé Evropy. V jejich průběhu se mohou uchazeči o zaměstnání navíc setkat s poradci sítě EURES a zaměstnavateli, pobavit se o volných pracovních místech a získat rady ohledně životních a pracovních podmínek v jejich potenciální cílové zemi.
 
Koos Richelle, generální ředitel GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl, že síť EURES je mezičlánkem v „dialogu“ mezi Komisí a veřejnými službami zaměstnanosti v celé EU a rozšířením jejich služeb pro uchazeče o zaměstnání: „Veřejné služby zaměstnanosti pomáhají lidem najít pracovní uplatnění. Pokud jde o síť EURES, snažíme se jejím prostřednictvím pomoci lidem najít práci mimo jejich domovskou zemi, v jiném členském státě Evropské unie.“
 
Virtuální realita
 
V posledním roce se konaly on-line dny pracovních příležitostí v Aarhusu (Dánsko), Utrechtu (Nizozemsko) a v Manchesteru a Glasgow (Spojené království). Dny pracovních příležitostí se on-line, tj. ve formě virtuálních akcí, konají stále častěji, a to buď souběžně s tradiční akcí konanou na konkrétním místě, nebo jako její plnohodnotná náhrada.
 
Nejinak tomu bylo i v případě Evropského dne pracovních příležitostí konaného v Bruselu, kterého se přímo na místě zúčastnilo přibližně 4000 návštěvníků a prostřednictvím internetu více než 11 600 zájemců. Počet osob, které sledují EURES na sociálních sítích, se v souvislosti s touto akcí zvýšil o 10 000.
 
Virtuální účastníci mohli sledovat semináře a workshopy v reálném čase a zapojit se do nich, přičemž prostřednictvím moderátora mohli klást otázky přednášejícím.
 
Pokud vás zajímá, kdy se konají příští dny pracovních příležitostí, vyplatí se vám pravidelně sledovat kalendář akcí EURES.
 
 
Další informace:
 
Podívejte se na video
 
Zjistěte, kdy se koná příští Evropský den pracovních příležitostí
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
Připojte se k síti EURES na sociální síti Facebook
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím služby  Twitter
 
Připojte se k síti EURES na síti LinkedIn
 
Sledujte síť EURES prostřednictvím sociální sítě Google+

 

« Zpět