Novinky na portálu

Place à l'Europe – kde skončíte vy?

Město Nantes ve Francii nedávno hostilo mezinárodní náborovou akci, která se stala obdobou francouzské národní akce.
 
Ve stejné formě jako zdejší tradiční veletrh pracovních příležitostí nazvaný Place à l’Emploi (Místo pro pracovní příležitosti) se nová akce s názvem Place à l'Europe (Místo v Evropě) zaměřila na příležitosti v Nantes i ve vzdálenějších místech a ptala se uchazečů o zaměstnání, kde v Evropě by chtěli žít a pracovat. Takovouto akci uspořádala francouzská část sítě EURES podruhé.
 
Koncem září se poradci EURES, uchazeči o zaměstnání a zahraniční i někteří místní zaměstnavatelé shromáždili v jedné z nákupních galerií v Nantes. Společnost každého z místních zaměstnavatelů, kteří byli na akci přítomni, měla specifický evropský rozměr (např. evropské zákazníky) a zaměstnavatelé spolupracovali se sítí EURES s cílem přilákat z jiných míst v Evropě zaměstnance, kteří by přijeli, aby pro ně pracovali.
 
Na veletrhu byli přítomni poradci EURES z Francie a Švédska, aby uchazečům o zaměstnání poskytli rady ohledně životních a pracovních podmínek ve svých zemích. Na veletrhu vystavovalo přibližně 90 zaměstnavatelů z celé řady odvětví, včetně bankovnictví, pojišťovnictví, životního prostředí, potravinářského průmyslu a stavebnictví.
 
Poradenství a příležitosti
 
Akci navštívilo celkem více než 1 000 uchazečů o zaměstnání. Do stánku sítě EURES zavítalo asi 350 uchazečů o zaměstnání, kteří měli zájem o mobilitu v Evropě a pracovní příležitosti. „Mnoho z nich se zajímalo o informace a pracovní příležitosti u našich švédských kolegů. Nábor pro práci v zahraničí může někdy trvat déle, proto výsledky nejsou známy ihned,“ říká poradkyně EURES Marie Françoise Moysanová z Francie.
 
Dva měsíce před akcí byla prostřednictvím sítě EURES obsazena dvě pracovní místa techniků ve Švédsku. Zaměstnavatelka přijela na nanteskou akci, aby o těchto náborech pohovořila a vyjádřila svou spokojenost s touto službou.
 
„Doufáme samozřejmě, že budeme znovu hostit podobnou akci, na kterou pozveme další zahraniční kolegy, aby propagovali práci ve svých zemích,“ uzavírá Marie Françoise.
 
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům

 

« Zpět