Novinky na portálu

Akce v rámci iniciativy „Youth on the Move“ ve Španělsku – Kam se vydáte?

Ve španělské Zaragoze se konala akce zaměřená na propagaci mobility mladých lidí v Evropě. Jejím hlavním poselstvím bylo ukázat, že existuje celá řada příležitostí vyzkoušet si život, práci nebo studium v jiné evropské zemi.
 

Cílem jedné ze stěžejních iniciativ Evropské komise s názvem „Youth on the Move“ je pomoci mladým lidem při získávání znalostí, dovedností a zkušeností potřebných k tomu, aby byli schopni se uplatnit na dnešním evropském trhu práce. Uvedená iniciativa je součástí strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Europe 2020 a klade si za cíl snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí tím, že podporuje mobilitu ve vzdělávání a v zaměstnání. Tyto cíle podporuje prostřednictvím grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v jiných zemích a přizpůsobováním tohoto vzdělávání a odborné přípravy aktuálním potřebám mladých lidí.
 
Účelem dvoudenní akce konané koncem září v Zaragoze byla podpora této iniciativy, přičemž spíše než na přímou nabídku konkrétních volných pracovních míst účastníkům se akce zaměřila na prostředky, jakými lze dosáhnout snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí. Uspořádala ji síť EURES ve spolupráci s Evropskou komisí a European Direct Information Centre. Akce měla charakter fóra, na kterém se mohla veřejnost obeznámit s nejrůznějšími příležitostmi v Evropě, klást dotazy a sdílet své zkušenosti. Navíc nabídla konference, workshopy, prezentace a panelové diskuse zaměřené na mobilitu mladých pracovníků v Evropě.
 
Na akci nechyběli poradci EURES, kteří uchazečům o zaměstnání poskytovali informace o nejrůznějších příležitostech, jako jsou studijní granty nebo možnosti práce či dobrovolnických aktivit v zahraničí. „Prostřednictvím naší účasti na akci jsme se snažili informovat o aktuálních volných pracovních místech zveřejněných na portálu EURES a výběrových řízeních, na kterých se v současné době podílí pracovníci EURES Španělsko,“uvedla Sonia Carné Padillaová, poradkyně EURES působící v Zaragoze.
 
Pracovníci sítě EURES v Zaragoze nejsou v pořádání velkých akcí pro uchazeče o zaměstnání v regionu žádnými nováčky. V průběhu posledních sedmi let zorganizovali celou řadu dní pracovních příležitostí, jakož i setkání zaměřených na volbu profesní dráhy, workshopů pro přípravu evropského životopisu a mnoho dalších akcí.
 
„Samozřejmě bychom se rádi podíleli i na dalších podobných akcích, protože si myslíme, že by to mohlo být užitečné pro uchazeče o zaměstnání obecně a zvláště pak pro mladé lidi. Průběžně se účastníme nejrůznějších akcí souvisejících s podporou mobility. Nejbližší z nich nese název „Hledání zaměstnání na internetu“, uzavírá Sonia.
 
 
Další informace:
 
Více informací o iniciativě Youth on the Move (Mládež v pohybu)
 
Více informací o strategii Evropa 2020
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
Najděte si zaměstnání v databázi pracovních míst na portálu EURES
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům


 

 

« Zpět