Novinky na portálu

Čemu by se uchazeči o zaměstnání měli věnovat o víkendech

Víkend je čas k odpočinku a přemýšlení. Někteří uchazeči o zaměstnání však vědí, že trocha přípravy přes víkend může znamenat velký rozdíl. Pokud tedy právě hledáte pracovní místo, proč nevěnovat o víkendu nějaký čas předběžné přípravě na hledání zaměstnání.
 
Hledání pracovního místa může samo o sobě představovat práci na plný úvazek. Mnoho uchazečů o zaměstnání bere hledání pracovního místa jako svůj hlavní úkol během pracovního týdne a o víkendu dobíjí baterie. Abyste však získali před ostatními kandidáty určitou konkurenční výhodu, možná byste mohli část víkendu využít k malé přípravě navíc.
 
Především je užitečné sepsat si seznam svých silných a slabých stránek a toho, co byste chtěli dělat. S jeho pomocí pak můžete hledat pracovní místa, která plně využijí váš potenciál.
 
Udělejte si průzkum týkající se společností, pro které byste chtěli pracovat. Budete pak vědět, co od zaměstnanců požadují a zda vaše kvalifikace vyhovuje jejich činnostem. Můžete také zjistit, kdy provádějí nábor a kdo jsou kontaktní osoby z oddělení lidských zdrojů.
 
Aktualizujte svůj Europass-životopis a připravte si několik motivačních dopisů pro potenciální zaměstnavatele. Víkend je vždy dobrou příležitostí strávit několik klidných hodin dalším prohlížením vašich nástrojů k hledání pracovního místa. Životopis by měl uvádět vaše předešlé pracovní zkušenosti a vaši kvalifikaci, zatímco motivační dopis by měl být speciálně upraven pro každého jednotlivého zaměstnavatele a upozorňovat na konkrétní dovednosti požadované v dané společnosti nebo pro danou pracovní pozici. Nalezení pracovního místa nebo odborné přípravy v Evropě je snadnější s Europass-životopisem, protože je navržený tak, aby ve standardizovaném formátu přehledně prezentoval vaše dovednosti a schopnosti, včetně těch, jste získali jinak než prostřednictvím formálního vzdělávání.
 
Využijte svůj volný čas k navazování profesních kontaktů a schůzkám s příslušnými osobami u kávy. Budování sítí kontaktů má klíčový význam pro zviditelnění vašeho jména a zlepšení vaší pověsti jako pracovitého člověka.
 
Sepište si seznam úkolů na příští týden. Projděte místní noviny, stránky s oznámeními nebo obecní informační vývěsky a hledejte akce, které vás zajímají a kterých byste se mohli zúčastnit v rámci hledání pracovního místa. Mohly by to být akce zaměřené na profesní kariéru nebo rozhovory související s vaším oborem. Po těchto akcích často následuje recepce, kde máte možnost hovořit s lidmi a navazovat nové kontakty. Je dobré vzít si sebou na takové akce pár vizitek s vaším jménem a kontaktními údaji, aby lidé, s nimiž se seznámíte, na vás měli spojení.
 
A v neposlední řadě odpočívejte. Hledání pracovního místa se může stát prací na plný úvazek, a proto potřebujete nějaký čas, abyste se od všeho odpoutali a oprostili. Nebuďte k sobě příliš tvrdí a uvědomte si, že hledání pracovního místa je hra, která vyžaduje trpělivost. Udělejte si čas na zábavu, navštivte svou rodinu nebo se sejděte s přáteli.
 
 
Další informace:
 
Více informací o Europass-životopisu
 
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům

« Zpět