Novinky na portálu

On-line den pracovních příležitostí s názvem Nordic Working přilákal 800 návštěvníků

Nizozemská část sítě EURES pořádá každý rok veletrh pracovních příležitostí zaměřující se konkrétně na zajištění práce pro uchazeče o zaměstnání, kteří by se chtěli přestěhovat do Norska, na Island, do Dánska, Finska nebo do Švédska. Letošní akce však byla v něčem neobyčejná – konala se pouze on-line.
 
Den pracovních příležitostí nazvaný Nordic Working se koná každý rok v Nizozemsku s cílem získat uchazeče o zaměstnání na pracovní místa v pěti skandinávských zemích. Avšak navzdory skutečnosti, že počet zúčastněných zaměstnavatelů a obcí rostl, počet návštěvníků klesal. S cílem oživit tuto akci bylo rozhodnuto, že letos se veletrh bude konat on-line, aby oslovil více uchazečů o zaměstnání než kdy předtím.
 
Veletrh, konající se začátkem září, přilákal na své webové stránky během dvou týdnů před akcí více než 6 200 návštěvníků. Přímo v den konání akci navštívilo 800 osob, přičemž více než 130 uchazečů o zaměstnání „chatovalo“ se zaměstnavateli on-line. Nizozemská část sítě EURES uspořádala akci společně s poradci EURES ze skandinávských zemí. „ Na akci byli přítomní kolegové z nizozemského úřadu sociálního zabezpečení a  bylo poskytnuto poradenství o tom, jak se stát podnikatelem. Návštěvníci tak získali veškeré informace o životě a práci ve skandinávských zemích,“ říká Els Hollanderová, poradkyně nizozemské části sítě EURES a organizátorka on-line evropského dne pracovních příležitostí.
 
Účastníci se mohli obrátit on-line celkem na 6 zaměstnavatelů, 10 obcí a 12 poradců EURES ze skandinávských zemí.
 
Kouzlo on-line akce
 
Poradci sítě EURES byli k dispozici od 15:00 do 21:00 hodin, díky čemuž měli možnost pohovořit si s nimi i uchazeči o zaměstnání, kteří tak nemohli učinit během dne. Uchazeči o zaměstnání mohli „chatovat“, vést audiokonverzaci nebo videokonverzaci s poradci EURES o svých pracovních profilech a případných pracovních příležitostech.
 
„Všichni uchazeči o zaměstnání, s  kterými jsme měla možnost komunikovat, ukončili rozhovor slovy, že je to velmi dobrá iniciativa a že jsou s touto příležitostí a službou velmi spokojeni. Veletrh pracovních příležitostí měl dle mého názoru velký úspěch, protože jsme měli příležitost věnovat se uchazečům o zaměstnání kvalitně, zodpovědět všechny jejich dotazy a poskytnout jim informace, které potřebují a k nimž by jinak neměli přístup,“ říká Marisa Chefe Condeová, poradkyně sítě EURES ze Švédska, která se akce zúčastnila.
 
Els Hollanderová doufá, že se on-line evropský den pracovních příležitostí „Nordic Working“ bude konat i příští rok, ale možná bude spojený s klasickým (nevirtuálním) dnem pracovních příležitostí. „Tento veletrh byl pro nás skvělou zkušeností. Bylo to poprvé, kdy jsme pořádali takovouto akci. Výrazně nám ale pomohli naši partneři a kolegové ze Skandinávie. Zaměstnavatelé byli velmi nadšení a způsob komunikace s uchazeči o zaměstnání považovali za skvělý. Mám dojem, že to byla zkušenost, která by se měla zopakovat,“ uzavírá Els.
 
A chtěli by se partneři ze Skandinávie zúčastnit znovu? „Byla to velmi dobrá iniciativa a zcela jistě bych se jí chtěla zúčastnit znovu!“ dodává Marisa.
 
Další informace:
 
Vyhledejte si evropský den pracovních příležitostí a jiné náborové akce v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
 

 

« Zpět