Novinky na portálu

Vyhrajte grant na své první zaměstnání v zahraničí!

Je vám mezi 18 a 30 lety a chcete pracovat v zahraničí po dobu alespoň čtyř měsíců? Pak by pro vás mohl být „výhrou“ grant, který nabídla společnost MCZ*!
 
MCZ, italská společnost specializovaná na krby a kamna, začala nedávno přijímat žádosti do svého ročního grantového programu pod názvem „Tvorba pracovních míst“. V loňském roce se společnost MCZ rozhodla pokusit se nějak přispět k řešení rostoucí nezaměstnanosti v Evropě. Namísto rozdávání vánočních prémií se MCZ rozhodla financovat stipendia pro mladé evropské uchazeče o zaměstnání.
 
„Iniciativa začala loni na národní úrovni v Itálii. Ve spolupráci se společností Manpower** jsme financovali školení pro 60 nezaměstnaných lidí a individuálně přizpůsobenou službu náboru a umisťování. Letos společnost MCZ nabídne deset grantů pro mladé uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí svůj životopis obohatit o mezinárodní pracovní zkušenost,“ říká Clara Dalla Pace, která program Tvorba pracovních míst zaštiťuje a pracuje ve společnosti MCZ jako manažerka lidských zdrojů.
 
„Hlavní sdělení, které chce program Tvorba pracovních míst mladým uchazečům o zaměstnání předat, je velice prosté: v této složité době může být řešením evropská mobilita. Být mobilní znamená být schopen změny a být připraven chopit se nových příležitostí,“ říká Clara.
 
Pro ročník 2012 požádala společnost MCZ o spolupráci síť EURES v Itálii, která bude propagovat dostupná místa a bude pomáhat vyhledávat uchazeče o zaměstnání pro vhodné pozice. Jakmile uchazeči o zaměstnání najdou konkrétní pracovní příležitost, mohou podat žádost do grantového programu společnosti MCZ. Program představuje vynikající způsob jak uvést uchazeče o zaměstnání na trh práce a poskytuje jim neocenitelné pracovní zkušenosti v zahraničí. Letos si uchazeči při podávání žádosti do programu mohou vybírat z pracovních míst laboratorního pomocného technika, asistenta manažera kvality, odborné zdravotní sestry a prodejního zástupce inzerce.
 
V tomto roce se společnost MCZ rozhodla zaměřit se výhradně na mladé lidi a důvodem je skutečnost, že mladí lidé jsou často nejzávažněji zasaženi trvající hospodářskou krizí. „Cílem je nábor deseti uchazečů a účelem grantového programu je poskytnout uchazečům o zaměstnání praktické dovednosti, které jim umožní proniknout na složitý evropský trh práce. Je to ku prospěchu jak uchazečů, tak podniků, protože program pomůže mladým lidem nalézt cenné pracovní zkušenosti a je nápomocen i podnikům, které chtějí provádět nábor zaměstnanců z celé EU,“ říká poradkyně EURES v Itálii Stefania Garofalo.
 
Úplný seznam požadavků na uchazeče je k dispozici v informačním listu na internetových stránkách MCZ, přičemž žadatelé musí být ve věku mezi 18 a 30 lety a musí mít osvědčení o absolvování střední školy nebo titul bakaláře, a to pokud možno získané maximálně dvanáct měsíců před podáním žádosti. Žadatelé musí mít i dobrou znalost angličtiny, někdy je vyžadována i znalost jazyka hostitelské země.
 
Úspěšní uchazeči by měli grant od společnosti MCZ ve výši 2 500 EUR použít k úhradě počátečních nákladů potřebných ke stěhování do zahraničí, jako jsou cestovní náklady, ubytování, jazykové kurzy nebo jiné výdaje vzniklé v hostitelské zemi.
 
Takže měli by mladí evropští uchazeči o zaměstnání očekávat, že po této stáži najdou zaměstnání na plný úvazek? „V to doufáme! V roce 2011 našlo přibližně 20 uchazečů o zaměstnání pracovní místo ihned po stáži,“ konstatuje závěrem Stefania.
 
Pokud tedy máte čas a chuť strávit čtyři či více měsíců v jiné evropské zemi, neváhejte s podáním žádosti, abyste zjistili, jaké příležitosti na vás čekají!
 
 
 
Další informace:
 
* Grant společnosti MCZ je nezávislá iniciativa této společnosti a není spojena s programem Tvoje první práce přes EURES.
 
** Manpower je nadnárodní společnost zaměřená na nábor lidských zdrojů.
 
 
Najděte si svého poradce EURES
 
 

« Zpět