Novinky na portálu

Lucemburská personální agentura se stále více zaměřuje na nábor ze zahraničí

Společnost Adecco Group je největším světovým poskytovatelem řešení v oblasti lidských zdrojů. Disponuje sítí 5 500 agentur ve více než 60 zemích po celém světě. V Lucembursku má sedm poboček a se sítí EURES zahájila spolupráci v roce 2010 v návaznosti na jeden z evropských dnů pracovních příležitostí. Se sítí EURES dnes úzce spolupracuje pobočka společnosti Adecco Group zaměřená na odvětví pohostinství, a to zejména při hledání uchazečů o pracovní místa v četných lucemburských hotelech a restauracích.
 
The Adecco Group v současné době zaměstnává na celém světě na plný úvazek přes 33 000 osob a poskytuje širokou paletu služeb – mj. zajišťování pracovníků na dobu určitou i neurčitou, outsourcing, konzultantské služby a outplacement (služby spojené s převáděním pracovníků na jiná pracovní místa). Společnost každodenně zprostředkovává kontakt mezi přibližně 700 000 dočasnými nebo smluvními zaměstnanci a více než 100 000 klienty.
 
Eddy Baillif, vedoucí pobočky v Adecco Hospitality Luxembourg, má na starosti přijímání zaměstnanců pro odvětví pohostinství. Stojí také v čele mezinárodní sítě pro oblast pohostinství s názvem „International Mobility“, která vznikla v rámci společnosti v loňském roce a jejímž cílem je začlenit země celé Evropské unie.
 
„Společnost Adecco Luxembourg se stále více zaměřuje na zahraničí. Když máme potíže nalézt vhodné uchazeče v naší zemi, s žádostí o pomoc se naštěstí můžeme obrátit na EURES,“ vysvětluje Eddy.
 
Moderní metody náboru
 
„V rámci sítě pro oblast pohostinství přijímáme zaměstnance ve spolupráci s pobočkami společnosti Adecco z celé Evropy, s nimiž také sdílíme informace,“ uvádí. „V posledních letech nám tuto práci velice usnadnily moderní komunikační nástroje, například telekonference s uchazeči apod.“
 
Jako příklad Eddy uvádí nedávný případ náboru cukrářů pro klienta se sídlem v Lucembursku. „Tento náš klient byl při hledání pomocí tradičních metod v rámci Lucemburska neúspěšný, obrátil se proto na nás, načež se nám podařilo najít vhodné uchazeče prostřednictvím poboček naší společnosti a sítě EURES.“
 
Zaměstnanci z jiných zemí, které zaměstná společnost Adecco, obdrží pozváni na uvítací akci. „Poskytneme jim tam základní informace o Lucembursku a příslušných předpisech v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti,“ říká Eddy. „Společnost Adecco se navíc snaží informovat i své klienty, aby věděli, jak lidem přicházejícím ze zahraničí usnadnit jejich začátky v novém prostředí.
 
„Z hlediska náboru uchazečů ze zahraničí jsou u nás nejvýznamněji zastoupeny tyto tři profesní oblasti: kvalifikovaní dělníci pro průmyslové podniky, personál do restaurací a kuchyní a asistenti manažerů,“ uvádí Eddy. „To jsou přesně ty činnosti, v nichž v Lucembursku panuje nedostatek pracovních sil.“ Eddy dodává, že 80 % dočasných zaměstnanců přijatých společností Adecco pochází z Francie, což svědčí o významu, který pro společnost představuje možnost spolehnout se na síť EURES.
 
Další informace:
 
Více informace o společnosti Adecco Luxembourg www.adecco.lu
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům

« Zpět