Novinky na portálu

Výuka jazyků připravuje mobilní pracovníky na život ve Finsku

Přemýšleli jste někdy o životě a práci v zahraničí, ale nikdy jste se k tomu neodhodlali z důvodu neznalosti jazyka dané země? Pokud zamíříte do Finska, poradci EURES vám pomohou tuto překážku překonat tak, že vám zprostředkují jazykové kurzy.
 
„Naučit se místní jazyk je jedním z nejdůležitějších kroků v rámci programu integrace. Od zahraničních uchazečů o práci se ve Finsku obvykle požaduje znalost finštiny,” vysvětluje Tomi Puranen, poradce EURES ve finském Turku. „I když ke své práci třeba nebudete finštinu potřebovat, při začleňování do kolektivu vám pomůže, když budete o přestávkách na kávu schopni porozumět, o čem se baví kolegové, a komunikovat s nimi.“
 
„Cílem tohoto programu je, aby se daná osoba dobře začlenila do finské společnosti, samozřejmě při zachování vlastní kulturní identity,“ vysvětluje Tomi. „To znamená, aby se naučila finsky a hlavně uspěla na trhu práce.“
 
Jazykové kurzy zajišťované poradci EURES jsou výhodné. „Námi organizované kurzy jsou bezplatné a uchazeč o zaměstnání může obdržet pomoc v rámci začleňování nebo podporu v nezaměstnanosti a navíc 9 EUR za každý den výuky na výdaje na hromadnou dopravu,“upřesňuje Tomi.
 
Výuku finštiny pracovníci nejlépe zúročí tak, že ji budou používat. „Buďte aktivní a s učením finštiny začněte hned,“ doporučuje Tomi. „Používejte ji nejen v rámci jazykového kurzu, ale také při hovoru s vaším partnerem, přáteli a při nakupování.“
 
V rámci programu integrace se pracovníci mohou vedle jazyka zdokonalit i v dalších oblastech. „Často bývá zmiňována možnost zúčastnit se školení nebo dalších kurzů, které dané osobě usnadní začlenění do finské společnosti a hledání zaměstnání,“ říká Tomi.
 
Je rovněž důležité, aby se pracovníci v průběhu tříletého procesu integrace obeznámili s místní kulturou a aktivně hledali pracovní uplatnění. „Seznamte se s finskou kulturou, stylem chování a pracovní kulturou. Neměli byste čekat na pracovní nabídky od nás, ale být aktivní a sami kontaktovat zaměstnavatele, soukromé personální agentury apod.,“ doporučuje Tomi. „Často se uchazečů o zaměstnání ptám na jejich koníčky, protože volnočasové aktivity mohou být branou k dobrým kontaktům s místními lidmi i s potenciálními zaměstnavateli. Získat dobré kontakty a ukázat své schopnosti můžete i tak, že se zapojíte do dobrovolnických prací nebo se stanete členy různých sdružení. A samozřejmě je potřeba mluvit s přáteli a známými, kteří by vám mohli pomoci při hledání zaměstnání.“
 
Další informace:
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům

« Zpět