Novinky na portálu

Národní kontaktní místa jsou připravena pomoci mobilním odborníkům

Se stovkami regulovaných profesí v celé EU může být postavení kvalifikací v různých členských státech problematické. Naštěstí je mobilním odborníkům připravena pomoci síť národních kontaktních míst pro uznávání odborných kvalifikací.
 
Kvalifikovaní odborníci, kteří se chtějí přestěhovat do jiné evropské země, by si měli vždy ověřit, zda jim získaná kvalifikace umožní vykonávat jejich povolání v místě, kde se chtějí usadit.
 
Síť národních kontaktních míst má za povinnost poskytovat občanům potřebné informace o uznávání jejich odborných kvalifikací v zemi, do které se stěhují.
 
Kontaktní místo existuje v každém členském státě EU a rovněž na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a ve Švýcarsku. Tato místa mohou občanům poskytnout poradenství o vnitrostátních právních předpisech upravujících jednotlivá povolání a vysvětlit různé administrativní formality, kterým je třeba vyhovět v rámci postupu uznávání. Úkolem kontaktních míst je také poskytovat občanům součinnost při výkonu jejich práv na volný pohyb.
 
Od lodních kuchařů po pokrývače…
V Evropě existuje obrovské množství regulovaných povolání – od inženýrů v oboru elektroniky po sportovní instruktory, od lodních kuchařů po pokrývače a od zdravotních sester k technikům klimatizace*. Každá země má pro práci v těchto oblastech svá vlastní pravidla, a proto mají služby poskytované kontaktními místy tak velký význam.
 
Při řešení určitého případu se kontaktní místo spojí s kolegy v příslušné cizí zemí a také s příslušným vnitrostátním orgánem. Tyto orgány rozhodují o tom, zda budou odborné kvalifikace získané v jiných členských státech EU uznány či nikoliv.
 
Hostitelské země učinily více než 253 000 rozhodnutí týkajících se uznání odborných kvalifikací od doby, kdy tato iniciativa vstoupila v platnost – 82 % těchto rozhodnutí přineslo z hlediska dotčených odborníků pozitivní výsledky.
 
Kontaktní místa nabízejí pomoc buďto písemnou formou nebo po telefonu. Nesmějí být zaměňována s jednotnými kontaktními místy EU, která poskytují on-line služby podnikatelům vykonávajícím přeshraniční činnost. Národní kontaktní místa nabízejí rovněž pomoc jako doplněk portálu Vaše Evropa, který přináší praktické všeobecné informace o právech migrujících pracovníků.
 
Další informace:
 
Internetové stránky Evropské komise o volném pohybu odborníků
 
Evropská komise zřídila uživatelsky přívětivější databázi regulovaných povolání. Tuto internetovou platformu můžete použít k ověření statutu svého povolání v jednotlivých zemích jednoduše tak, že si zvolíte jednu z možností v rozbalovacích nabídkách.
 
Vaše Evropa – praktické informace o právech migrujících pracovníků
 
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
*Existuje sedm povolání, která podléhají regulaci ve všech členských státech EU kvůli harmonizaci minimálních požadavků na odbornou přípravu. Jsou to: zdravotní sestry / ošetřovatelé, lékaři, veterináři, zubaři, porodní asistentky, farmaceuti a architekti.

« Zpět