Novinky na portálu

Partnerství se sítí EURES přináší agentuře zlepšení v jejím úsilí v oblasti náboru

HCL Nursing má jako jedna z předních agentur Spojeného království pro nábor pracovníků v oblasti zdravotnictví vysoké požadavky na zdravotní sestry, které se náboru účastní. Možná je to důvod, proč byla spolupráce této agentury se sítí EURES doposud tak úspěšná. Jen v letošním roce již síť EURES poskytla HCL Nursing pomoc při náboru a umístění 150 kvalifikovaných zdravotních sester v celém Spojeném království.
               
„Věříme, že spolupráce bude prospěšná jak pro HCL Nursing, tak i pro síť EURES, vždyť HCL Nursing poskytuje příležitosti zdravotním sestrám ve Spojeném království a síť EURES zprostředkovává zdravotní sestry, které dokážou těchto příležitostí využít,“ říká Helen Rudanecová, výkonná ředitelka HCL Nursing.
 
„Spolupracujeme se sítí EURES již řadu let různými formami a pevně věřím, že tato síť disponuje zdroji a profesními kontakty, které nám pomohou naplnit naši vizi stát se předním poskytovatelem zdravotních sester pro celé Spojené království.“
 
Síť EURES pomohla agentuře HCL Nursing nalézt kvalifikované zdravotní sestry a připravit je pro jejich pracovní místa. „Máme tisíce různých ošetřovatelských pozic a tím, že spolupracujeme se sítí EURES, usilujeme o obsazení těchto pozic kvalitními zdravotními sestrami, které nalezla síť EURES na základě námi stanovených kritérií,“ objasňuje Helen. „EURES také poskytuje potenciálním zdravotním sestrám příslušné pokyny a poradenství, takže uchazečky by měly být po všech stránkách připraveny.“
 
Jedním z největších úspěchů, kterého agentura dosáhla v rámci svého partnerství se sítí EURES, je vytvoření databáze sester pro přední fond National Health Service (NHS). „Agentura HCL Nursing se zúčastnila veletrhů pracovních příležitostí sítě EURES a vybrala si pro tento projekt vhodné kandidáty,“ vysvětluje Helen. „Kolem 99 % zdravotních sester bylo schváleno pro práci na některé z probíhajících aktivit fondu.“
 
Podle Helen zajistila HCL Nursing v roce 2012 nábor přibližně 150 zdravotních sester díky své spolupráci se sítí EURES. „Asi 50 % z nich buďto pracovalo nebo stále ještě pracuje ve Spojeném království nebo čekají na umístění jako pracovníci agentury. Zbytek v současné době prochází naším schvalovacím procesem,“ říká Helen.
 
Helen vysvětluje, proč je spolupráce se sítí EURES pro podniky tak přínosná. „Poradci EURES poskytují podporu a poradenství při vyhledávání pracovních sil z EU,“ vysvětluje Helen. „Poradci EURES informují o pozicích, které nabízíme, a vyhledávají a vybírají kvalitní kandidáty, kteří jsou nám předkládáni k posouzení.“
 
„Spolupráce se sítí EURES je novátorská myšlenka, jejíž úspěšnost se již potvrdila,“ uzavírá Helen. „A my doufáme v rozšíření našeho pracovního vztahu.“
 
Další informace:
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES

« Zpět