Novinky na portálu

Spolupráce mezi Španělskem a Německem pomohla nalézt zaměstnání 565 uchazečům

Jelikož míra nezaměstnanosti ve Španělsku neustále roste, na celostátní úrovni se zkoušejí nové nápady na zvýšení aktivity na trhu pracovních příležitostí.Jedním z nejúspěšnějších je dvoustranná spolupráce v oblasti zaměstnanosti s jinými členskými státy EU. V případě Španělska a Německa se jedná o 565 španělských uchazečů o zaměstnání, kterým se v posledních 12 měsících podařilo najít zaměstnání v německých podnicích.
 
Téměř čtvrtina Španělů a více než polovina mladých lidí ve Španělsku (ve věku od 15 do 24 let) je bez zaměstnání. Poradkyně EURES ve Španělsku Marisa Carmona Urda potvrzuje, že v jejím regionu, Santa Cruz de Tenerife, je nezaměstnanost skutečně vysoká a dosahuje přibližně 33 %.
 
O evropském partnerství, které začalo v březnu 2011, se však vyjadřuje pozitivně a vysvětluje: „Od začátku dvoustranné spolupráce mezi pobočkami sítě EURES ve Španělsku a v Německu se nám v Německu podařilo najít práci pro 565 Španělů.“
 
Jednou z největších náborových akcí v rámci této spolupráce bylo zaměstnání 430 uchazečů u internetového obchodu Amazon, a to zejména na v oblasti balení zakázek. Mezi další úspěchy patří nedávný nábor 60 španělských inženýrů na pracovní místa v německých podnicích a také nalezení odpovídajících míst pro uchazeče z oblasti ošetřovatelství a hotelových a stravovacích služeb.
 
Prohloubení spolupráce
 
Pod záštitou této nové spolupráce působí v Německu a ve Španělsku čtyři specializované náborové týmy, které se soustředí na technické, zdravotnické, hotelové a stravovací služby a na sezónní práce. Pro německé podniky organizují ve Španělsku náborové akce a propagují volná místa v Německu.
 
V začátcích spolupráce se však vyskytly určité potíže. Němečtí zaměstnavatelé původně očekávali, že se jim podaří nalézt „ideální uchazeče“ s dlouhou odbornou praxí a vynikajícími znalostmi němčiny. Tyto počáteční vysoké požadavky se však postupně zmírňovaly, aby dostali možnost i uchazeči bez praxe či bez vynikajících znalostí jazyka. Španělští uchazeči o zaměstnání se navíc obrátili na španělské a německé poradce EURES, aby jim pomohli vypracovat jejich životopisy podle německého vzoru.
 
Úspěch této spolupráce vedl k podobným dohodám mezi Španělskem a dalšími zeměmi na sever od něj, jako je například Belgie a Nizozemsko. Marisa na závěr dodává: „Plánuje se rozšíření spolupráce tak, aby zahrnovala i španělské řidiče nákladní dopravy, kteří byli mimořádně zasaženi zhoršením hospodářské situace.“
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům

« Zpět