Novinky na portálu

EURES poskytuje umělcům „celkový obraz“

Během informačního dne „Umění a práce“, který se uskutečnil v Bruselu dne 3. května 2012, využilo nabídku poradenství, podpory či inspirace v oblasti možností uplatnění v Evropě na 600 osob z uměleckých profesí.
 
Cílem akce bylo uspokojit poptávku uvedené skupiny pracovníků po větším množství informací o situaci na trhu práce, postavení umělců a možnostech náboru v celé Evropě.
 
Akce se zúčastnili zejména místní umělci, a sice především ilustrátoři, grafici, návrháři a lidé působící v oblasti módy a divadla. Poradenství jim byli připraveni poskytnout zástupci sítě EURES z Belgie, Francie, Švédska a Spojeného království.
 
Oblíbené workshopy
V průběhu akce se uskutečnily interaktivní workshopy věnované celé řadě témat, včetně samostatné výdělečné činnosti, práv umělců v nezaměstnanosti a způsobů, jak si zajistit grantovou podporu. Sít EURES uvedla prezentace týkající se práce umělce ve Francii a Spojeném království a poskytla informace o trhu práce v oblasti kultury ve Švédsku.
 
„Workshopy se setkaly s takovým zájmem, že i místo k stání zbylo jen někdy,“ vysvětluje Vincent Dewez z organizace Actiris, veřejné služby zaměstnanosti pro Brusel. Organizace Actiris tuto akci uspořádala ve spolupráci s Bruselským mezinárodním centrem pracovních příležitostí (BIJOB) a sítí EURES.
 
Více než třicet stánků nabízelo informace a poradenství týkající se problematiky, jakou je odborná příprava pro umělce, práce v oboru dramatických umění a možnosti zaměstnání v odvětví módy. Na nástěnce pracovních míst se mohli účastníci obeznámit s podrobnostmi o volných pracovních místech po celé Evropě.
 
„Tato akce byla velkým úspěchem pro všechny zúčastněné a my jsme byli velmi spokojeni s návštěvností. Pro tuto skupinu pracovníků nebývá vždy snadné získat informace o otázkách zaměstnanosti, bylo proto dobré jim poskytnout to, co potřebují,“ dodává Vincent.
 
„Jedná se také o velice mobilní pracovníky, kteří se často s nadšením pídí po možnostech uplatnění v zahraničí. Jsou tedy jednou ze skupin, které obzvláště potřebují podporu a poradenství od týmu EURES,“ říká Vincent závěrem.
 
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům

« Zpět