Novinky na portálu

Řešení nezaměstnanosti mladých lidí: Tvoje první práce přes EURES

Usilovně se snažíte najít pracovní místo ve své domovské zemi a uvažujete o zahájení kariéry v jiné části Evropy, ale máte pocit, že potřebujete další pomoc? Nebo jste zaměstnavatel, který ve své zemi nemůže nalézt zaměstnance, které potřebuje? Řešením by pro vás mohla být iniciativa „Tvoje první práce přes EURES“.
 
Síť EURES pomáhá uchazečům o zaměstnání a zájemcům o změnu zaměstnání pracovat v jiné zemi EU tak, že jim poskytuje poradenství a informace. Iniciativa „Tvoje první práce přes EURES“ může zajistit zvýšenou podporu mladým lidem ve věku 18–30 let, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států EU. Tato podpora zahrnuje vyhledání vhodných pracovních míst a případně i zajištění školení, jakož i poskytnutí finanční podpory pro účely účasti na pracovním pohovoru a uhrazení některých nákladů spojených s usazením v zahraničí, jakmile zaměstnavatel potvrdí svou ochotu žadatele o zaměstnání přijmout.
 
Kromě toho, jakmile je přijetí mladého člověka do zaměstnání potvrzeno, mohou malé a střední podniky (podniky s nejvýše 250 zaměstnanci) požádat o finanční podporu k uhrazení části nákladů na školení nově přijatých pracovníků a pomoci při jejich začlenění do nového prostředí.
 
Na této akci se zatím podílely síť EURES v Německu, síť EURES ve Španělsku, dánská obec Aarhus a italská provincie Řím. Díky rozsáhlé síti partnerů se akce uskutečňuje i v jiných zemích. Cílem je rozšířit skupinu služeb zaměstnanosti podílejících se na této akci v letech 2012 a 2013.
 
„Tvoje první práce přes EURES“ je akcí vycházející z poptávky, zaměřuje se tedy zejména na problematická odvětví, v nichž je obtížné obsadit volná pracovní místa v důsledku nedostatečné nabídky na vnitrostátní úrovni. K těmto odvětvím patří strojírenství, informační a komunikační technologie, zdravotnictví, hotely a stravovací služby a stavebnictví, tato skupina zahrnuje i specialisty v oblasti prodeje a mechaniky a seřizovače elektronických přístrojů.
 
Aby pracovní místa mohla být zařazena do této akce, musí se nacházet v jiné zemi EU, než je země bydliště mladého uchazeče o zaměstnání, a pracovní smlouva musí být uzavřena minimálně na dobu šesti měsíců. Příslušná práce a poskytovaná mzda by měla být také v souladu s pracovněprávními předpisy a pracovním právem v dané zemi.
 
Co je „Tvoje první práce přes EURES“
 
„Tvoje první práce přes EURES“ je přípravná akce, kterou zahájila Evropská komise s cílem pomoci mladým lidem nalézt zaměstnání v jiné zemi EU. V pilotním období v letech 2012–2013 by tento program měl pomoci nalézt pracovní uplatnění 5 000 mladých lidí. Jeho obecným cílem je vyzkoušet efektivitu konkrétně přizpůsobené služby umísťování uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa v kombinaci s finanční podporou, nežli bude tento přístup zaveden v EU v širším měřítku.
 
Iniciativa „Tvoje první práce přes EURES“ je založena na podpoře vnitrostátních služeb zaměstnanosti – spočívající v poskytování informací, umísťování, náboru a financování – poskytované jak mladým uchazečům o zaměstnání, tak podnikům se zájmem o nábor zaměstnanců ze zahraničí. Financování podléhá podmínkám a postupům stanovených příslušnými službami zaměstnanosti.
 
 
Další informace:
 
Více informací o cílech, kritériích způsobilosti a nabízené finanční podpoře naleznete v publikaci Průvodce: Tvoje první práce přes EURES.
 
Na internetových stránkách služeb zaměstnanosti, které se této akce účastní, můžete nalézt další informace o tom, jak se přihlásit, a o možnostech účasti:
 
Oficiální internetové stránky iniciativy Tvoje první práce přes EURES uvádějí odkaz na průvodce i kontaktní údaje příslušných služeb zaměstnanosti.
 
Evropský monitor volných pracovních míst a Evropský bulletin pro pracovní mobilitu poskytují informace o změnách na trhu práce EU v průběhu času (zejména pokud jde o odvětví a země, ve kterých je nedostatek zaměstnanců největší).

 

« Zpět