Novinky na portálu

První den pracovních příležitostí v Lecce pomáhá řešit nezaměstnanost mladých

Historické město Lecce v jižní Itálii v lednu 2012 hostilo svůj první Evropský den pracovních příležitostí, který přilákal více než 500 uchazečů o zaměstnání hledajících příležitosti v odvětvích, jako je letectví, strojírenství a IT.
 
Dvoudenní akci uspořádala služba Europe Direct ve spolupráci se sítí EURES. Událost byla součástí projektu Job Innovation Camp 2012, což je iniciativa Úřadu pro odbornou přípravu a pracovní síly* v provincii Lecce a univerzity v Salentu, která si za svůj prvořadý cíl stanovila podporu příležitostí pro vysokoškolské studenty a mladé lidi ve věku 20–24 let. Nezaměstnanost v daném regionu dosahuje u této věkové skupiny až 36,7 %**.
 
„Evropský den pracovních příležitostí byl první akcí tohoto druhu v Lecce, která mladým lidem skutečně nabídla možnost dozvědět se o příležitostech dostupných prostřednictvím sítě EURES a o tom, jak hledat zaměstnání a jak nalézt poradce EURES,“ vysvětluje organizátorka Bernadette Grecová, která je sama poradkyní EURES.
 
Uchazečům o zaměstnání, kteří si chtěli rozšířit obzory, byla k dispozici celá škála informací a poradenství. První z obou dnů zahrnoval sérii seminářů věnovaných příležitostem odborné přípravy v Evropě  v rámci programu Leonardo da Vinci a programu Erasmus. Setkání na téma nových strategií zaměstnanosti se zaměřilo na nástroje, jako je Evropský monitor volných pracovních míst, Tvoje první práce přes EURES a taxonomie ESCO. Na dalším setkání bylo vysvětleno, jak hledat pracovní uplatnění pomocí aplikace Web 2.0. Poradkyně EURES Mette Busková z Dánska – tedy ze země, která má obzvláště zájem o nábor odborníků v oblasti IT a strojírenství – přiblížila životní a pracovní podmínky v Dánsku. Další poradci EURES byli k dispozici, aby předvedli portál pracovní mobility EURES a vysvětlili, jak hledat pracovní uplatnění.
 
Tématem druhého dne byly podnikové inovace. Inovativní projekty, jako například větrnou energií poháněný robot, kterého navrhli absolventi univerzity v Salentu, ukázaly nadání studentů zúčastněným společnostem Microsoft a Avio Group. Ti, kdo uvažují o vlastním podnikání, mohli najít množství rad  týkajících se samostatné výdělečné činnosti a zahájení podnikání, jakož i informace o vnitrostátních a regionálních fondech pro začínající podnikatele.
 
Evropský den pracovních příležitostí bezesporu vyvolal velký zájem. „Následně jsem obdržela přibližně 60 e-mailů od uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů, kteří žádali o další pomoc a podporu. Rozhodně bych uspořádala další takovou akci, ale příště bych požádala o účast více poradců EURES z jiných míst v Evropě a pokusila se zorganizovat i pracovní pohovory na místě,” říká na závěr Bernadette.
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Najděte si kvalifikované zaměstnance v databázi životopisů na portálu EURES
 
Více informací o tom, co síť EURES může nabídnout zaměstnavatelům
 
 
* V rámci Úřadu pro odbornou přípravu a pracovní síly působí i služba Europe Direct a síť EURES.
** Poslední statistické údaje úřadu Istat – italského statistického úřadu – za třetí čtvrtletí roku 2011. Daný region zahrnuje oblasti Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kampánie, Kalábrie, Molise, Sardinie a Sicílie.

« Zpět