Novinky na portálu

Nová dávka sebevědomí pro asistenty na školách

Líbilo by se vám prožít až 9 měsíců ve španělské rodině, vypomáhat zároveň na místní škole a mít dokonce zaplacené i všechny související výdaje? Do tohoto programu, který nabízí Španělsko letos druhým rokem, se zapsalo již více než 100 mladých lidí ze Spojeného království v naději, že jim úplné začlenění do nového prostředí přinese své ovoce.
 
Po asistentech učitelů se zaměřením na konverzaci v anglickém jazyce je ve školách v celém Katalánsku velká poptávka. Home to Home, španělská společnost, která organizuje jazykové studijní pobyty v zahraničí, těmto školám pomáhá obsadit stanovený počet míst, která každý školní rok nabízejí. V rámci programu pro asistenty učitelů se zaměřením na konverzaci (Conversation Assistant Programme for Schools, CAPS) provádí nábor mladých uchazečů ve věku od 18 do 28 let na práci po boku učitelů, a to zejména na základních školách v Barceloně. Do náplně jejich pracovní pozice patří podpora učitelů v rámci konverzačních lekcí pro malý počet studentů a také v rámci jazykových laboratoří, dramatických kroužků atd. Cílem tohoto programu je motivovat děti k tomu, aby se učili anglický jazyk, a především vytvořit při vyučovacích hodinách příjemnou a inspirující atmosféru.
 
Většinu těchto asistentů se podařilo získat prostřednictvím soukromé inzerce, i když několika z nich bylo v roce 2011 nabídnuto zaměstnání rovněž prostřednictvím Evropských dnů pracovních příležitostí ve Spojeném království. Hlavními požadavky, které musí uchazeči splňovat, jsou vzdělání na úrovni A-level (obdoba české maturity) nebo odpovídající úroveň vzdělání osvědčená diplomem, angličtina jako mateřský jazyk a schopnost práce s dětmi.
 
„Díky tomuto programu jsme pro španělské školy našli již několik asistentů, takže tento typ podpory pro uchazeče se zájmem o práci v zahraničí má jednoznačně svůj smysl,“ uvádí Rosemary Rileyová, náborová pracovnice pro společnost Home to Home se sídlem ve Spojeném království.
 
Program CAPS nabízí vybraným uchazečům bezplatně stravu a ubytování v místních rodinách, které se do programu přihlásily jako dobrovolní účastníci, a dále bezplatnou dopravu do a ze škol, ve kterých pracují. Měsíčně kromě toho dostávají finanční příspěvek, přičemž se jim doporučuje, aby poskytovali soukromé hodiny, díky kterým si mohou přilepšit až o 15 EUR za odučenou hodinu. Dalším přínosem programu jsou cenné pedagogické zkušenosti, možnost naučit se druhý jazyk (španělštinu nebo katalánštinu) a v případě úspěšně zakončeného roku v rámci programu rovněž osvědčení a četná doporučení jak od samotné školy, tak od rodičů žáků. Asistentům se rovněž otevírá příležitost rozšířit si obzory prostřednictvím poznání místního životního stylu a kultury.
 
 
 
 
Další informace:
 
 
 
Blog asistentů se zaměřením na jazykovou konverzaci
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
 
 
 

« Zpět