Novinky na portálu

EURES Lotyšsko nalezlo pracovní uplatnění pro 140 sezonních pracovníků

Díky pěti samostatným projektům, do kterých byla zapojena lotyšská pobočka sítě EURES, nalezlo v roce 2011 více než 140 Lotyšů sezonní zaměstnání v odvětví cestovního ruchu a zemědělství.
 
Tři projekty se zaměřily na cestovní ruch. V rámci nich získali uchazeči o zaměstnání pracovní smlouvy na pozice programových manažerů či organizátorů sportovních, volnočasových a zábavních aktivit v Řecku, Francii, Itálii a na Kypru.Dva zbývající projekty se soustředily na zemědělství. Uchazeči o zaměstnání nalezli pracovní uplatnění při sklizni chřestu v Německu a sběru jahod ve Finsku.
 
Takové iniciativy jsou v zemi, kde míra nezaměstnanosti dosahuje 14,8 % (tedy čtvrté nejvyšší v EU*), vítané. 
 
„Díky těmto projektům nacházejí uchazeči o zaměstnání pracovní uplatnění alespoň na několik měsíců. Získávají tím také možnost zdokonalit své dovednosti, nebo si osvojit nové. Jakákoli nová dovednost může zvýšit šance uchazeče na trhu práce,” tvrdí Andris Segliņš, poradce EURES odpovědný za projekt týkající se Finska.
 
EURES Lotyšsko investovalo hodně času do shromažďování žádostí, vybírání potencionálních uchazečů a organizování pohovorů. Ale jak upozornil Andris, nejednalo se jen o hledání vhodných kandidátů na volná pracovní místa.
 
„Důležitou součástí procesu náboru bylo poskytování nezbytných informací vybraným uchazečům, zejména těm, kteří odcházeli za prací do zahraničí poprvé. Naši poradci EURES je informovali o postupech registrace, o pracovních a životních podmínkách a výdajích v dotčené zemi EU a také jim vysvětlili administrativní postupy, aby byli dobře připraveni,“ vysvětluje Andris.
 
Zdá se, že všechna tato pomoc se vyplatila. „Během náboru i po něm se nám dostalo poděkování jak od zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Museli jsme tedy odvést dobrou práci,“ říká s nadšením Andris.
 
Nábor sezonních pracovníků v Lotyšsku bude znovu zahájen v únoru 2012, kdy EURES organizuje pohovory na volná místa v pařížském Disneylandu. Andris doufá, že toto další kolo náboru bude stejně úspěšné jako ta předešlá.
 
 
Další informace:
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 
Najděte si kvalifikované zaměstnance v databázi životopisů na portálu EURES
 
*Údaje Eurostatu, listopad 2011 (poslední aktualizace). Nejvyšší nezaměstnanost je ve Španělsku (22,8 %), následuje Řecko (18,8 %) a Litva (15,3 %).
 

« Zpět