Novinky na portálu

Studentská aréna připravila slovinské studenty na budoucnost

Říjen v Lublani ve Slovinsku: začátek akademického roku a každoroční Studentská aréna – veletrh pro nováčky, který představuje studentům všechny možnosti pro trávení volného času ve slovinském hlavním městě. Vedle různých sportovních kurzů, zástupců čínské univerzity, kosmetických značek a náboženských sdružení byl přítomen i EURES, aby studenty informoval o možnostech najít si po ukončení studia práci jinde v Evropě.
 
Venku padal první sníh roku, ale uvnitř lublaňského výstavního a kongresového centra bylo díky velkému množství návštěvníků velmi příjemně. Během tří dnů konání akce Studentskou arénu navštívilo celkem 18 000 studentů.
 
„Brzy dokončím svá studia fyziky a již jsem se začal rozhlížet na trhu práce. Ačkoli zvažuji postgraduální studium, bylo by zajímavé mít nějakou pracovní zkušenost ze zahraničí, a to z jakéhokoli odvětví, nikoli nutně z oboru fyziky. Protože umím slušně anglicky, doufám, že najdu práci ve Spojeném království nebo Irsku,“ říká Martin Vavpotič, jeden z návštěvníků stánku EURES na uvedené akci.
 
Martin však obecně není tak úplně typickým představitelem Slovinců. Jak ukázala studie mobility v Evropě, ve srovnání s jinými členskými státy EU má Slovinsko nízkou úroveň geografické i pracovní mobility*. Jedním z důvodů by mohlo být to, že Slovinsko, které má zhruba dva miliony obyvatel, vykazuje míru nezaměstnanosti ve výši 7,8 %, což je méně než průměr EU, který činí 9,5 %**.
 
Stánek EURES byl součástí širší iniciativy EU „Mládež v pohybu“, která sdružuje všechny programy EU podporující mobilitu mládeže. Spolu se sítí EURES byly na akci zastoupeny mimo jiné i Europass, Eurodesk, Solvit a Erasmus.
 
„Účast EURES na akcích jako je tato je důležitá. I když zde studenti primárně nejsou za účelem hledání pracovního místa, brzy je to čeká a pak bude dobře, budou-li vědět o síti EURES a o tom, co můžeme nabídnout,” říká Nada Senada Plestenjaková, koordinátorka EURES ve Slovinsku.
 
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES.
 
Najděte si svého poradce EURES.
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES.
 
Najděte si zaměstnání v databázi pracovních míst na portálu EURES.
 
** Míry nezaměstnanosti podle údajů Eurostatu, srpen 2011.

« Zpět