Novinky na portálu

Soustružník si našel učňovský program za hranicemi

V německém městě Cáchy, které leží v blízkosti státních hranic s Nizozemskem, byl zahájen pilotní projekt, v jehož rámci mají soustružníci možnost absolvovat svou učňovskou přípravu v Nizozemsku. Učňové tak mohou získat nové dovednosti a zároveň poznat jinou kulturu.
 
„Je to pro mě vynikající příležitost naučit se nový jazyk, poznat lidi z jiných zemí a zároveň vykonávat svou práci soustružníka. Bydlím v německém městě Erkelenz, což je asi 50 km od mého pracoviště v Nizozemsku. Asi bych mohl najít stejnou práci tady v Německu, v Kolíně, který je zhruba stejně vzdálený, ale v Nizozemsku je to zajímavější,“ uvádí Manuel Niß, jeden z německých studentů, který se do pilotního projektu zapojil.
 
Na úplném počátku se jedna nizozemská společnost obrátila na Egona Vanwersche, poradce sítě EURES při veřejné službě zaměstnanosti v německých Cáchách, s žádostí o pomoc s náborem v Německu. „Měli zájem zaměstnat německé soustružníky v rámci učňovské přípravy, neboť se jim nepodařilo najít vhodné zájemce v Nizozemsku,“ objasňuje Egon, který je v současnosti pověřen vedením celého projektu.
 
Vzhledem k tomu, že učňovská příprava je součástí německého vzdělávacího systému, je regulována vládou. „Ale řekl jsem si, proč nezpřístupnit tuto možnost i německým studentům a nedat jim příležitost zároveň pracovat i rozšířit si obzory,“ vysvětluje Egon.
Egon doufá, že v budoucnosti bude moci nabídnout podobná učňovská místa také jiným profesím, například stavebním mechanikům.
 
Každý, kdo se chce naučit nové řemeslo, sbírá obvykle zkušenosti formou několikaleté učňovské přípravy v nějakém podniku. Absolvování učňovské přípravy v Nizozemsku místo v Německu má pro soustružníky určité výhody. Nizozemské podniky zaměstnávající německé učně musejí dodržovat německé právní předpisy a musejí být schválené německou obchodní komorou, což znamená, že tito učňové mají tedy stejná práva jako učňové v Německu. Nicméně využívají rovněž výhod a práv v rámci nizozemských pracovně-právních předpisů, včetně minimální mzdy, která je přibližně o 250 EUR vyšší než minimální mzda v rámci učňovské přípravy v Německu. Kromě toho jsou jim hrazeny cestovní náklady a vyplácí se jim peněžitý příspěvek na roční dovolenou.
 
 „Je to pro mě opravdu dobrá příležitost a ostatním mohu tuto zkušenost jedině doporučit. Je to vlastně dost super, že jsem už ve 20 letech mohl začít budovat svou kariéru v mezinárodním měřítku,“ dodává Manuel Niß.
 
 
 
Další informace:
 
Navštivte Facebook stránky sítě EURES v Cáchách
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES.
 
 

« Zpět