Novinky na portálu

Dva způsoby, jak můžete i vy začít získávat nové zkušenosti v rámci Evropy

Pro uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí získat nové zkušenosti v jiných evropských zemích – ať již formou studia, praxe nebo zaměstnání –, existuje celá řada programů, které jim mohou v jejich úsilí pomoci. Dva konkrétní programy, Eurodyssée a European Mobility, se zaměřují na usnadňování výměny v oblasti stáží, odborné přípravy a učňovského vzdělávání.
    
 
Eurodyssée je výměnný program organizovaný Shromážděním evropských regionů, který je určen mladým lidem ve věku od 18 do 30 let. Nabízí uchazečům možnost rozvíjet se nejen profesně, ale rovněž na osobní a kulturní rovině, a to prostřednictvím série tří- až sedmiměsíčních stáží nebo praxí v zahraničí.
 
Jak vysvětluje Diane Carvalhová z generálního sekretariátu programu Eurodyssée, jedná se o program, ze kterého mají prospěch všechny zúčastněné strany. „Prostřednictvím účasti na programu si mohou mladí lidé nejen rozšířit své poznatky, ale otevírají se jim rovněž možnosti osobního rozvoje díky novým profesním a kulturním zkušenostem. Z jejich dovedností a nápadů na druhou stranu těží podniky nabízející stáže, regiony, do kterých se mladí lidé dočasně přestěhují, a rovněž jejich domovské regiony, ve kterých mohou po svém návratu zužitkovat své rozšířené znalosti a posílenou sebedůvěru.“
 
Výměny je možné uskutečnit pouze mezi regiony, které se do programu již přihlásily, ale podle Diane se v současnosti do programu zapojují další regiony.
 
Nedávným příkladem úspěchu tohoto programu je případ norské výzkumné pracovnice v oboru archeologie, Marit Johanssonové, která se před třemi lety vydala na souostroví Azory. V současnosti dokončuje díky stipendiu z univerzit v Norsku a ve Švédsku svou doktorandskou práci o azorské lokalitě Světového dědictví UNESCO – Angra do Heroísmo.
 
 
Nekomplikované vytváření smluv prostřednictvím webové stránky
Portál European Mobility, který je součástí programu Evropské komise s názvem Leonardo da Vinci programme, usnadňuje jednotlivcům, podnikům a vzdělávacím institucím vypracovávání na míru upravených smluv v oblasti odborné přípravy a učňovského vzdělávání. V pěti krocích je možné pomocí on-line nástroje vytvořit smlouvu, která je v souladu s právními předpisy v domovské zemi studenta či učně a rovněž v zemi, do které se chystají vycestovat.
 
Tyto smlouvy upravují nejrůznější oblasti, jako například pracovní podmínky, poskytování odborného vedení, ubytování, plat, sociální a profesní odpovědnost a průběžnou kontrolu. V současné době je do tohoto systému zapojeno 21 zemí, přičemž pomocí dané webové stránky bylo dosud vytvořeno více než 2 000 smluv.

 
 
Další informace:
 
Více informací o programu Eurodyssée naleznete na webové stránce Eurodyssée
 
Vyhledávání v nabídkách stáží
 
 
K vytvoření smlouvy dle vašich potřeb využijte nástroje Customizer
 
 
 

« Zpět