Novinky na portálu

Německo láká portugalské zdravotní sestry

Ve zdravotnictví v celé Evropské unii už nejsou vysoce žádanými pouze lékaři. Na evropském trhu práce je stále větší poptávka i po zdravotních sestrách. V Německu je poptávka po nich tak vysoká, že nemocnice jsou ochotny zaplatit zdravotním sestrám bez znalosti němčiny nezbytný jazykový kurz, aby se mohly úspěšně začlenit.                     
 
„Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku, proto jsme se zeptali kolegů ze služby EURES z celé Evropy, zda v některých zemích není přebytek zdravotních sester. Bylo pro nás samozřejmě důležité, abychom neprováděli nábor sester v zemi, kde je jich nedostatek. Na naši žádost odpovědělo kladně Portugalsko,“ vysvětluje Ralf Czadzeck, poradce EURES v Německu.
 
V polovině června 2011 uspořádala služba EURES z Portugalska a Německa v Portu a v Lisabonu dny pracovních příležitostí. Zúčastnilo se jich několik německých zaměstnavatelů a uchazeči o zaměstnání, kteří měli o stěhování do Německa zájem, získali na místě potřebné informace. Portugalsko systematicky pořádá dny pracovních příležitostí zaměřené na ty evropské země, do kterých by se portugalští uchazeči o zaměstnání mohli mít zájem přestěhovat.
 
„Je patrná jasná tendence, že o práci v Německu měly většinou zájem zdravotní sestry, které školu absolvovaly teprve nedávno. Předpokládám, že je to způsobeno skutečností, že stěhování do jiné země je vždy obtížnější, pokud s sebou musíte vzít i rodinu," říká Ralf.
 
Zdravotnické služby v Německu poskytují soukromé i státní subjekty. Potenciálními partnery spolupráce by mohly být instituce z obou sektorů. Jelikož se jedná o pilotní projekt, bude přijata skupina sedmi až patnácti zdravotních sester. Jakmile budou tato místa obsazena, budou zdravotní sestry pozvány do Německa na jazykový kurz.
 
„Portugalské zdravotní sestry mají vynikající znalosti z oblasti zdravotnictví, ale aby mohly pracovat, budou muset samozřejmě mluvit německy. V tomto projektu jim jazykový kurz uhradí jejich budoucí zaměstnavatel,“ vysvětluje Ralf. „Pokud bude mít tato koncepce náboru zdravotních sester pro Německo z jiných zemí zapojených do sítě EURES úspěch, bude se pravděpodobně opakovat,“ dodává na závěr.
 
 
Další informace:
 
Vyhledejte si den pracovních příležitostí v kalendáři akcí EURES.
 
Najděte si poradce EURES.
 
Zjistěte si více o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích na portálu pracovní mobility EURES.
 
Najděte si pracovní místo v databázi pracovních míst EURES.

« Zpět