Novinky na portálu

S evropským průkazem zdravotního pojištění je možné i nemožné

Máte zabaleno a jste připraveni odjet do zahraničí za studiem, cestováním nebo pracovními povinnostmi. Ale co vaše zdravotní pojištění? Ujistěte se, že si s sebou vezmete evropský průkaz zdravotního pojištění.                       
 
Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC, z angl. European Health Insurance Card) byl zaveden v červnu 2004. Zaručuje, že každý evropský občan má při svých cestách po Evropě právo na zdravotní péči.
 
 
Je však nutno upozornit na důležitou věc – v souvislosti se sociálním zabezpečením jste pojištěni ve členském státě EU, ve kterém pracujete. Pokud tedy pracujete v zahraničí pro místního zaměstnavatele, musíte se zaregistrovat v systému sociálního zabezpečení dané země. Například pokud jste Fin a jedete za sezonní prací do Francie, kde budete pracovat pro francouzského zaměstnavatele, vztahuje se na vás francouzské sociální zabezpečení. Chcete-li se ujistit, jaké předpisy se vás týkají, obraťte se na poradce EURES v zemi, do které jedete. Podrobné informace naleznete také na internetových stránkách Evropské komise věnovaných koordinaci sociálního zabezpečení.
 
Na co se evropský průkaz zdravotního pojištění vztahuje?
S tímto průkazem máte nárok na jakékoli ošetření, které je v průběhu vašeho pobytu v zahraničí nezbytné. Pokud musíte za zdravotní péči zaplatit přímo na místě, průkaz EHIC vám zaručuje, že vám příslušné náklady budou proplaceny, avšak pouze tehdy, pokud se poskytnutí daného ošetření považuje za „nezbytné“ v průběhu vašeho přechodného pobytu. Průkaz EHIC se například nevztahuje na ošetření, která by bylo možné odložit na váš návrat domů, například na většinu zubních ošetření. Pokud si nejste jisti, na co se průkaz EHIC vztahuje, informujte se nejprve u zdravotní pojišťovny země, ve které přechodně pobýváte. 
 
Kdo má na průkaz nárok?
Na průkaz mají nárok všichni občané EU, jakož i občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Musí však být zaregistrováni v systému sociálního zabezpečení v jedné z uvedených zemí. Na průkaz mají nárok i občané třetích zemí, kteří mají bydliště v jednom z členských států EU a jsou pojištěni v rámci tamního státního systému sociálního zabezpečení (s výjimkou Dánska). Vystavení průkazu je bezplatné.
 
Jak průkaz získat?
Za výrobu a distribuci průkazů na svém území odpovídají jednotlivé země. S žádostí o průkaz EHIC byste se tedy měli obrátit na místní zdravotní pojišťovnu (viz odkaz níže), která vás bude také informovat o délce platnosti průkazu, jelikož ta se v jednotlivých zemích liší.
 
 
Další informace:
 
 
Časté dotazy týkající se evropského průkazu zdravotního pojištění
 
Internetové stránky Evropské komise věnované koordinaci sociálního zabezpečení v Evropě
 
S žádostí o vystavení průkazu EHIC se obraťte na vaši zdravotní pojišťovnu
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu pracovní mobility EURES
 
 

« Zpět