Novinky na portálu

EURES – možný zdroj pro malé a střední podniky

Dvacet tři milionů malých a středních podniků v Evropské unii představuje 99 % podniků EU. Podnikatelé, kteří se snaží o nábor pracovníků v jiných evropských zemích nebo chtějí do jiných evropských zemí přesunout či rozšířit svou činnost, by mohli využívat služeb EURES.      
 
„Podnikatelé by sítě EURES mohli využít při hledání kvalifikovaných pracovníků v jiných částech Evropy nebo pro získání informací o postupech a požadavcích při přijímání zaměstnanců z ostatních míst v Evropě,“ říká Henk Smolders, poradce EURES v Nizozemsku, který se specializuje na poradenství pro malé a střední podniky.
 
Podle průzkumu observatoře Evropské komise pro malé a střední podniky z roku 2007 existuje v Evropě více než 23 milionů malých a středních podniků, přičemž tento pojem znamená společnost, která zaměstnává 1 až 250 osob. Malé a střední podniky představují naprostou většinu evropských podniků a jsou klíčovým motorem hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace v Evropě.
 
Prostřednictvím sítě 850 zkušených poradců EURES po celé Evropě EURES bezplatně nabízí malým a středním podnikům své služby, například možnost inzerovat volná pracovní místa na portálu pracovní mobility a poradenství týkající se životních a pracovních podmínek v členských zemích sítě EURES. Pokud je třeba obsadit pracovní místo rychle, mohou poradci EURES také zaslat dotaz svým kolegům v jiných zemích a maximalizovat tak potenciál pro nalezení správného kandidáta.
 
„Malým a středním podnikům, které někdy nemají oddělení lidských zdrojů, můžeme také pomoci tím, že jim poradíme při formulování inzerátů na volná pracovní místa v jiných jazycích pro portál pracovní mobility sítě EURES. Nebo jim můžeme pomoci s prvotním tříděním příchozích životopisů, protože máme rozsáhlé zkušenosti s různými kulturami a se psaním životopisů,“ vysvětluje Arend Mud, poradce EURES v Nizozemsku.
 
Tento druh podpory, který síť EURES nabízí, se může pro malé a střední podniky s napjatým rozpočtem ukázat jako životně důležitý.
 
Další informace:
 
Zjistěte, co EURES může udělat pro zaměstnavatele.
 
Najděte si svého poradce EURES.
 
Zjistěte na portálu EURES víc o pracovních a životních podmínkách v jednotlivých evropských zemích.
 
Informace o činnosti Evropské komise pro malé a střední podniky na Evropském portálu pro malé podniky.

« Zpět