Novinky na portálu

Dosud nejpopulárnější Den pracovních příležitostí v Irsku

Uchazeči o zaměstnání a osoby, které pomýšlejí na změnu pracovního místa, při příležitosti Evropského dne pracovních příležitostí konaného ve dnech 19.–20. května zaplavili irský Tallaght. Akce, na které byli přítomni zástupci ze 16 zemí, včetně zástupců z řad irských a evropských zaměstnavatelů, přilákala na 6 000 účastníků.     
 
„Jednalo se o jeden z dosud nejúspěšnějších Evropských dnů pracovních příležitostí v Irsku. Předchozí akce přilákaly v daném regionu na 2 500 až 3 000 osob. Spektrum účastníků bylo široké. Mohli jste se zde setkat s dělníky ze zpracovatelského průmyslu i stavebnictví, s architekty, zdravotníky, IT specialisty i strojními inženýry, což dokazuje škálu příležitostí nabízených prostřednictvím sítě EURES,“ uvedla Frances Dunneová, koordinátorka Dne pracovních příležitostí pořádaného sítí EURES v Irsku.
 
„Někteří zaměstnavatelé nabízeli pracovní místa přímo na akci. Přítomní zaměstnavatelé i poradci EURES byli ohromeni kvalitou uchazečů o zaměstnání i osob, které pomýšlejí na změnu pracovního místa, a to z hlediska jejich vzdělání i zkušeností. Na tomto Dni pracovních příležitostí jsme nabízeli také doplňující služby, například individuální poradenství ohledně životopisů, v rámci něhož se uchazečům o zaměstnání dostalo objektivní kritiky jejich životopisu, a dále prezentace konzultačních společností a organizací zabývajících se profesní přípravou na pracovišti.“
 
Krize nebo příležitost?
Akce se zúčastnili také poradci EURES z Estonska, Lotyšska a Slovenska, kteří kromě tradiční činnosti spočívající v zastupování místních a evropských zaměstnavatelů poskytovali také poradenství svým krajanům, kteří se do Irska přestěhovali za prací.
 
Līga Baufaleová, lotyšská poradkyně EURES, uvedla: „Lotyšská komunita v Irsku čítá zhruba 70 000 osob. Na Den pracovních příležitostí jsme přijeli s cílem svým krajanům pomoci a poskytnout jim rady. Vzhledem k hospodářské krizi není v Lotyšsku mnoho pracovních příležitostí, řada lidí chápe tuto situaci jako příležitost k zahájení vlastního podnikání. Radili jsme těm, kteří mají zájem vrátit se do Lotyšska a začít podnikat.
 
Další informace:
 
Vyhledejte den pracovních příležitostí v kalendáři událostí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES

« Zpět