Novinky na portálu

Jeden den v životě … koordinátora Evropského dne pracovních příležitostí

Evropské dny pracovních příležitostí poskytují skvělou příležitost uchazečům o zaměstnání setkat se se zaměstnavateli a dozvědět se, jaké možnosti uplatnění se jim nabízejí v jiných evropských zemích. Pro poradce EURES je hlavním cílem dne pracovních příležitostí zprostředkovat mobilním Evropanům zaměstnání.  
 
Každým rokem se v městech po celé Evropě konají stovky dní pracovních příležitostí. Tyto akce přitahují mladé lidi, kteří sní o svém prvním zaměstnání v zahraničí, ale i již zkušené pracovníky, kteří by rádi zkusili něco nového v jiné zemi.
 
Carlo Sinisi, italský poradce EURES z oblasti Puglia, popisuje, jaké to bylo minulý rok při organizování Evropského dne pracovních příležitostí v Puglii:
 
„Musel jsem zároveň vykonávat více činností. Měl jsem na starost propagaci této akce, byl jsem místním zprostředkovatelem, prostředníkem mezi místem konání a vystavovateli, hlavní kontaktní osobou pro ostatní poradce EURES a zaměstnavatele … a jelikož jsem poradcem EURES, musel jsem samozřejmě uchazečům o zaměstnání poskytovat informace o pracovních příležitostech v zahraničí.“
 
Důkladné přípravy
Když už měl Carlo Sinisi vybrané místo konání na jednom z hlavních náměstí města Bari, pozval všechny poradce EURES z dané oblasti a organizace, které mají zkušenosti s poskytováním poradenství v oblasti pracovního uplatnění. Mimo to mu byla svěřena úloha spočívající v propagaci této akce v krátkém, ale velmi intenzivním časovém úseku. Carlo při plnění této úlohy využil sociální sítě, které se ukázaly jako neocenitelný způsob šíření slova, a založil stránku EURES Puglia na síti Facebook.
 
Den D
Součástí dne pracovních příležitostí byl zvláštní pracovní seminář zaměřený na kariéru v evropské žurnalistice. „Pozvali jsme novináře z celé řady místních i celostátních novin, abychom jim vysvětlili, jaké dovednosti a kvalifikace jsou potřebné k tomu, aby se člověk mohl stát novinářem. Účastníky jsem také informoval o hlavních krocích vedoucích ke kariéře v žurnalistice – včetně soutěží v rámci jednotlivých států i na evropské úrovni pro mladé novináře nebo pro ty, kdo nemají odpovídající pracovní zkušenosti“, říká Carlo.
 
Zúčastnili se i místní vzdělávací instituce zaměřené na cestovní ruch, hotelový management a cizí jazyky. Uskutečnily se také minikonference na téma práce v zahraničí určené zejména studentům z těchto oblastí, během nichž bylo poskytováno poradenství související s požadovanými jazyky a dovednostmi. Tato akce měla obrovský úspěch.
 
 „Mým měřítkem úspěšnosti jsou však mladí lidé, kterým se na takovéto akci podaří nalézt zaměstnání“, doplňuje Carlo.
 
 
Další informace:
 
Vyhledejte den pracovních příležitostí v kalendáři událostí EURES
 
Najděte si svého poradce EURES
 
Další informace o  pracovních a životních podmínkách v různých evropských zemích naleznete na portálu EURES.

« Zpět